En oppdatering på mitt pågående arbeide med å stille og teste ut viktige hypoteser som kan forklare Økt Dødelighet.

Post Reply
Sigve
Posts: 3533
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

En oppdatering på mitt pågående arbeide med å stille og teste ut viktige hypoteser som kan forklare Økt Dødelighet.

Post by Sigve »

Til de som ikke orker å lese det hele; ta en titt på den heilt blodferske grafiske fremstillingen i bunn her.
Kanskje den pirrer nysgjerrigheten.

En oppdatering på mitt pågående arbeide med å stille og teste ut viktige hypoteser som kan forklare Økt Dødelighet.

Det rådende narrativet er at Covid kom til oss i mars 2020 som et svært farlig og dødelig virus kanskje sloppet ut av en BioLab fra Wuhan og at det er smittsomt og farlig.

Den første Hypotesen er dermed følgende:

H1: Er Sars-Cov19 et svært farlig og smittsomt virus?

Vi har blitt fortalt at de Over 80 har høyest risiko, mer enn de yngre 65-79.

Ved en analyse av dødeligheten fra SSBs tabeller fra 2016-2022, kom det frem at de over 80 år har en lavere dødelighet i 2020 og 1. halvår 2021 enn det historiske gjennomsnittet fra 2016-2017-2018 og 2019.

Hvis Covid 19 var så farlig, så er dette da merkelig at ikke slår ut med en overdødelighet i den svakeste aldersgruppen.

Altså; Dette svekker hypotesen, H1. Viruset og varianter kan eksistere, men de har ikke hatt noen negativ effekt på den aller eldste aldersgr.

«Vaksineringen» derimot, synes å kobles til en stor økning i både dødelighet og sykelighet i det tidsrom de settes. Særlig gjelder dette for 3. og 4. dose.

H2: Vaksine dose 3-4-n kobles til økt dødelighet? Særlig i 65-79?
Kobles til forskning som Cleveland studien.

Samtidig, må også andre hypoteser stilles om det kan være andre årsaker som kan spille inn.

H3: Grafen i vaksiner øker død og sykelighet ? Forskning på dette.
Faktasjekk: Er det Grafen i vaksinene? Også i 2019 influensa vaksiner?

OG; Samspiller innholdet i vaksinene med andre faktorer?

Jeg begynte å studere statistikk på NHH i 1988. Jeg har hatt interesse og innsikt i Vitenskap og Hypotese testing siden jeg studerte på Blindern i 1986, Ex Phil.

Jeg startet med å se på dødsstatistikk fra statlige kilder for 2020 i januar og februar 2021, og har altså holdt på i vel 2 år.

Jeg fant da en underdødelighet i Norge i 2020, og en liten overdødelighet i Tyskland, Frankrike, Canada og USA i 2020, men på samme nivå som i 2015, da man skyldte på en litt hard influensa.

Etter at jeg forstod vi hadde en noe høyere dødelighet i 2. halvår 2021, så tenkte jeg som mange andre at det var 3. dosen.

Etter den historisk sterke økningen i dødelighet i 2022 på senhøsten, trodde jeg fortsatt på at det var 4. dosen og at det var det hele.

Når jeg begynte i januar 2023 å se nærmere på SSBs statistikker for 2022, ved å sammenligne nabo kommuner som Ålesund og Stranda og Sykkylven, fant jeg et stort avvik som jeg ikke forstod; mye værre i Ålesund. Så jeg gikk inn og lastet ned månedsstatistikker først for 10-15, og så 50 kommuner spredt over heile landet, og jeg kunne ikke forstå hvorfor det er så enorme avvik, særlig i 65-79, og mye mindre i 80+.

Jeg studerte også mye internasjonalt og fant noe om at 5G kunne spille en rolle.

Dermed kom en ny hypotese;

H4; 5G utrulling og sørlig utbredelse av Microcelle Antenner øker dødeligheten, særlig i 65-79.

Wuhan satte på 10.000 5G antenner den 30.11.2019.

Flere storbyer slo på 5G utover i 2020. Oslo, Bergen, Trondheim, mv slo på 5G fra basestasjoner 13.3.2020

Ålesund fikk 5G minst ett år før Sykkylven, og har trolig også fått en del Microcelle Antenner pr 2. halvår 2022.

Hva er mulige og påviste skader fra 5G stråling?

Det viste seg at en forskningsrapport fra 2021 viste de samme type diagnoser som Covid og Lang Covid. Og de gjorde ikke annet enn å påpeke dette.

Her kommer en som flere kjenner;

H5: Vitamin D manko gir økt dødelighet. Kobles til Alder 65+, fedme og Diabetes. Økt D, bedre helse pga sterkere immunsystem

Samtidig kom hypotesen inn fra et spansk forskerteam, som hadde funnet grafen i samtlige typer av C19 vaksiner. Og som forklarte fenomenet at armen ble magnetisk etter «skuddet».

Og forskning hevder at grafen også har en type av skader og diagnoser stort sett likner de påståtte til Covid virus varianter.

Jeg viser nå til en helt ny artikkel;

mRNA-vaksinene har en forferdelig sikkerhets­profil, og jeg er ikke sikker på om noen burde ta dem, sier Floridas folke­helse­sjef Joseph Ladapo.

Det var under en pressekonferanse i Winter Haven, Florida, i forrige uke at Ladapo felte denne knusende dommen over mRNA-vaksinene mot covid-19-sykdom, melder Florida’s Voice.


https://www.document.no/2023/03/24/flor ... mot-covid/


TILTAK OG GRAFISK FREMSTILLING;

Tiltaka som må studeres er;

1. Injeksjoner med eksperimentell og heilt ny teknologi med en kombinasjon av toksiske LNP eller Lipide Nano feitt Partikler
Og mRNA gen endrende DNA
Og påvist store mengder grafen

2. Utrulling av heilt ny 5G teknologi på høyere frekvenser, mye større Watt effekt på 64 antenner kontra to på LTE, med masser av micro antenner med stor stråling i byene kontra bare basestasjoner ellers på landsbygda.

En tabell fra min forskning viser halvårlig utvikling i dødelighet fra 2020 til 2022, først to halvår, så summen for året. 2020. Som 3. data. Så de to neste som 4 og 5 og så året 2021 som helhet som 6. og så til slutt 1 og 2 halvår i 2022 som 7 og 8, og så summen for 2022 som 9.

For aldersgr 65-79.

3. dose ble satt i periode 5, altså høsten 2021.

4. dose ble satt i periode 8, altså høsten 2022.

Analysen omfatter her 4 ulike datasett;

1. Trondheim i gult. Med Full 5G dekning med en kombinasjon av 5 G Basestasjonwr inkl masse små Microcelle Antenner.

2. Grønn; 5G utrulling 2020

3. Blå; Universet med 50 kommuner
Blanding av med og uten 5G. Og når de fikk 5G

4. Rød. IKKE 5G. En gruppe av 17 små kommuner som IKKE hadde fått 5G i 2022. Altså; ikke noen 5G basestasjoner

5G utrullingen går over 3-4 år, Telia leder an foran Telenor og ICE kommer etterpå. 5 G er HEILT NY TEKNOLOGI.

1) med 64 antenner kontra 2 på LTE

2) med langt høyere Watt effekt

3) med langt høyere frekvens fra ca 1.8- 3.6-3.8 Gjz

4) med ikke bare basestasjoner, men også tett i tett i bybildet med Micro celle antenner skjult i gatelys armaturer, særlig i byene, mens på landsbygda er det mest basert på 5G basestasjoner

I Trondheim var de først ute både med Basestasjoner og Microcelle antenner. Det gjør byen unik i min statistkk og observasjoner.

Observasjoner;
1. topp økt dødelighet sammenfaller i tid med 3. dose

2. topp sammenfaller i tid med 4. dose

3. Trondheim med Full 5G er på topp i 2022 med en overdødelighet på ca 35% i Aldersgr 65-79 mot snittet av 2016-2019.

4. Gruppen «Ikke 5G» har en dødelighet på under halvparten av Trondheim ca 14% mot 34%

Det er nærliggende å anta at den økte dødeligheten i Gruppen «ikke 5G» trolig kobles til 3-4 doser, på ca 14%

Og at økningen i Trondheim kan kobles til 5G effekten i seg selv, samt muligens en ekstra multiplikator effekt ved at Full 5G inkl Microcelle Antenner koblet til «Grafen» muligens gir en «booster effekt».

Og at «Dette kan forklare at Trondheim med Full 5 G blir ETT ytterpunkt

Og «Ikke noe 5G» blir det andre ytterpunktet.

Det hadde vært supert å også etablere en «kontrollgruppe» for de « Uvaksinerte 65-79».

Og det bør forskerne kreve at de får tilgang til Data for, hos FHI. Eller CDC. Eller Paul Erik Instituttet.

Det understrekes at mine funn er korrelasjon i tid og mot Tiltaka og IKKE nødvendigvis en årsak til det som vi ser.

MEN: Det styrker hypotesene om at injeksjonene og 5G begge og hver for seg kan kobles til effekten.

MEN; Det eksisterer anerkjente vitenskaplige metoder for å gå fra Korrelasjon til kasualitet. Det er bare tiden og veien dit koblet til metode.

OG; Den utelukker heller ikke at effekten kan forsterke seg ved kombinasjonen av begge.

F.ex. Muligens koblet til funnet av Grafen i Vaxene, dokumentert av flere uavhengige forskerteam i UK og Spania

Grafen er et metall, en superleder, har egenskaper som et batteri, kan fungere som en transformator og transistor og konvertere mottatt 2-4 GHz fra 5G med 1000 X til 2-4 TeraHz. Dette er kjent fra forskning på nano Grafen i over ti år.

Der er altså mye som kan skje, og det kan godt være at det er utviklet svært avansert teknologi som svært få er kjent med på dette tidspunkt.

Jobben til meg og forskere er å finne ut om etablert forskning kan forklare, forkaste eller bekrefte hypotesenes styrke som antatt gjeldende og ikke avviste.

Jeg skal på mandag presentere mine Funn til et norsk forskerteam som skal se på dette heilt uavhengig.

Jeg er takk skyldig til alle som vil støtte mitt arbeid.

Når jeg er klar, vil jeg presentere det i en rapport og be om at de ansvarlige for et pågående Folkemord må stilles til ansvar.

MEN; Påstander sitter løs. Det som gjelder er Fakta og Bevis.

Og faglig innsikt og integritet.

Anders Brunstad, Poznan, 25.3.2023

Https://Spleis.no/ab2023Del2
Attachments
Screenshot_20230326_071843_Gmail.jpg
Screenshot_20230326_071843_Gmail.jpg (77.97 KiB) Viewed 39 times
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Post Reply