Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) Høring |

Post Reply
Sigve
Posts: 2903
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) Høring |

Post by Sigve »

Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Høring | Dato: 03.02.2023 | Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Departementet foreslår også endringer i helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge.

Under koronapandemien var det behov for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløper 1. juli 2023.

Formålet med lovforslagene i dette høringsnotatet er å sikre forsvarlig regelverksmessig beredskap også etter 1. juli 2023.

Status: På høring
Høringsfrist: 11.04.2023

Utdrag av Høringsbrev.

Vår ref.: 23/586

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.

Departementet foreslår også å endre helseberedskapsloven ved at også markedsaktørene for medisinsk utstyr omfattes av § 1-3 første ledd ny bokstav i, slik at § 5-2 andre ledd gjøres permanent.

Les hele høringsnotatet med lupe.

https://www.regjeringen.no/no/dokumente ... id2961899/
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Registrere deg,ta del i debatter.
Mvh Sigve Varholm
Tlf.40310231 (vipps)
https://www.bitchute.com/channel/jCof569n4ueA/
Post Reply