Page 1 of 1

Sensasjon: tv2 nyheter har en artikkel ang vaksine bivirkning

Posted: Sun Nov 27, 2022 10:30 am
by Magne

Re: Sensasjon: tv2 nyheter har en artikkel ang vaksine bivirkning

Posted: Sun Nov 27, 2022 3:11 pm
by Red-Pill-Junkie
Akkurat pressen begynner å bli nervøse nå og later som om de bedriver noe som ligner på journalistikk og undersøkelser etter søken på sannhet. Vel dette er snart tre år for sent TV2 og resten av hovedstrømsmedia.

Vi som forsøker å være et alternativ til korrupte journalister og har forsøkt å spre korrekt informasjon, visste dette allerede før de rullet ut de såkalte vaksinene. De få studiene som da var gjort på dyr, viste at alle dyrene døde. Det finnes absolutt ingen grunn til at virkelige journalister på jakt etter sannhet ikke også ville funnet ut dette før vaksinene ble rullet ut og dermed kunne advart folk, ja om dere virkelig hadde vært den fjerde statsmakt da, som skulle holde resten i øra.

Nå er det for sent TV2 og resten av det globalisstyrte media, dere kommer ikke nå unna ansvaret dere har for å ha pushet disse dødsinjeksjonene på folk. Jeg vil si dere har hovedansvaret, for uten at dere hadde spredd løgnene og pushet frykten, så ville mange liv vært reddet, da hadde ikke så mange fallt for bedraget.