Regjeringen vil svekke Grunnlovsvernet!

Post Reply
Sigve
Posts: 3535
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Regjeringen vil svekke Grunnlovsvernet!

Post by Sigve »

Institutt for offentlig rett på juridisk fakultet er kritisk til formuleringene, og fraråder Stortinget å vedta forslagene.

Svak regulering øker faren for misbruk, skriver professorene, og videre:

«En regjering som ønsker å bruke hjemmelen gjennom kreative rettslige fortolkninger for å etablere et «politisk handlingsrom», vil kunne bruke hjemmelen til å legitimere alt fra tilfeldige påfunn og panikkhandlinger til mer eller mindre bevisste begrensninger av spillerommet til politisk opposisjon og til å avskjære juridisk og annen faglig korrigering.

Slikt misbruk av derogasjonsinstituttet har potensialet til å ødelegge landet og statsformen, og det er vanskelig å tenke seg en mer skjebnesvanger feil myndighetene kan begå enn nettopp å derogere fra menneskerettighetene uten et godt grunnlag.»

For de mange som lurer på hvordan statlig energimyndighet plutselig kunne servere hundrevis av kvaderatkilometer norsk natur til utenlandsk eide selskaper, så var det nettopp ut fra en påstand om at gjeldene lovvern ikke gjaldt!

Regjeringens problem er imidlertid at det ikke finnes noen derogasjonshjemmel.

Det stanset ikke energimyndighet, Regjering eller Storting! De valgte kreative løsninger for å bryte loven!

Når Høyesterett nå har dømt for brudd på bruksrett i Fosensaken er Regjeringen svar å svekke lovvernet!

Vår Regjeringen jakter kreative rettslige fortolkninger for å etablere «politisk handlingsrom».

På tide å få rettens kjennelse av manglende derogasjonshjemmel for tilsidesettelse av arealvernet I vår plan- og bygningslov?

https://rett24.no/articles/frarader-sto ... wGxPacAV08
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Post Reply