BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post Reply
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

Liten video fra Synnøve 28.10-23 https://www.facebook.com/10002539017637 ... 3UL3Hj17l/

....
Screenshot_20231211_135032_Facebook.jpg
Screenshot_20231211_135032_Facebook.jpg (298.5 KiB) Viewed 513 times
25 års tvangsmedisinering:
https://www.facebook.com/10002539017637 ... 352620736/
NY OPPDATERING 02 Sep.-23
Screenshot_20230902_215408_Facebook.jpg
Screenshot_20230902_215408_Facebook.jpg (385.01 KiB) Viewed 987 times
Screenshot_20230902_215356_Facebook.jpg
Screenshot_20230902_215356_Facebook.jpg (455.91 KiB) Viewed 987 times
Støre og Gro
Støre og Gro
Screenshot_20231008_110430_Facebook.jpg (658.23 KiB) Viewed 777 times
NY OPPDATERING 4 MAI 23

Nobelstiftelsen er et fideikommis avsatt til en ennå ufødt arving. Det testamentetsom er offentliggjort på Internett er ufullstendig, det angir ikke når arven skal utdeles eller hvem som er arving.

Jeg mener å ha hørt at tidspunktet for utdeling av arven er når vitenskapen styrer verden, noe jeg mener inntraff den 13. mars 2020.

De som er interessert i å være med og lete etter arvingen må sende et postkort til Trossamfunnet Frihetsbevegelsen, Fjellbakkvegen 75, N-8630 Storforshei med fornavn, mellomnavn etternavn, fødselsdato og fødested og adresse. Vel møtt.

NY OPPDATERING FRA SYNNØVE 3 MAI -23
Kopiert og lagret:
Erik Christian selmer ærekrenker meg på det groveste og han er den eneste person jeg har ført privat straffesak mot. Dessverre inngikk min geskjeftige datter Susanne forlik med Baard Tønder som var hans advokat da hun hadde fått meg tvangsinnlagt på Ullevåls sjette avdeling.

Hele historien er som følger. Riksrevisorene i EFTA-landene hadde oppdaget at eftasekretsriatet i 1989 var blitt tilknyttet Internett med software stjålet fra UNHCR og modifisert av en svensk diplomat som trodde efta er en internasjonal organisasjon. jens Stoltenberg tror han er sjef for en internasjonal organisasjon men både efta og nato er folkeforbund der bare avgjørelser om budsjettet er bindende og der generalsekretæren skal avholde seg fra å ta politiske initiativ. NÅrelang nok om det.

Da jeg leste revisorrapporten fikk jeg nærmest sjokk fordi jeg hadde lært om Internetts verdier på programmererkurs hos Aksel Sævik på det som i 1970 var Norges største datamaskin Norsk jernverks Bullmaskin. Jeg hadde også sjekket hjernen på min bull pc som ud hadde programmert med piratkopiert software og som gikk i svart bare fem r etter kjøpet.

Basert på revisorrapporten utarbeidet deputies den eneste report from deputies som jeg har vært borti. Selmer var i Brussel på EØS-forhandlingene og jeg var norsk rådsmedlem da rapporten kom til behandling og da Arne Kjellstrand unnskyldte seg med at Selmer og Josef Doswald hadde gitt tillatelse til forbrytelsen fikk jeg rådet med på å avsette Kjellstrand fra all befatning med dataspørsmål og utsette grneraldekretær reisvhs eventuelle ansvar til ministermøtet 4. desember 1991.

Dette fikk Georg reisch til å få panikk. I hui og hast fikk han Selmer med på tjenestereise til Oslo med det ene formål å få meg hjemkalt. I et håndskrevet notat som ble gitt til Kirsti billington og tilbakedatert av henne siterte Selmer mitt tilbaketrekkingsbrev.

Realizing that I should in any case not be able to work in a system where basic rules of procedure Are disregarded I hereby withdraw my application. Kirsti billington trodde at UDs administrative avdeling kunne beslutte hjemkallelse men R Nordby laget notat til handelsminister og utenriksminister med tilråding om hjemkalling.

Eldrid nordbø som hadde beslutningsmyndigheten fikk aldri se notatet for etter at Stoltenberg hadde sett notatet gikk det i strid med norsk forvaltningsrett til smk der ekspedisjonssjef Morten wetland skrev følgende påtegning. Det er besluttet å hjemkalle Taftø. Hvem av ghb og jgs som hadde truffet beslutningen er ikke kjent. Sannsynligvis var det en treenighet med min arbeiderpartilojale kullkamerat wetland som juridisk rådgiver.

Da jeg påklaget beordringen misbrukte ghb og Bjarne Lindstrøm sin myndighet til å kode inn i det internasjonale personregistersystemet at jeg hadde paranoid psykose kverulant type. Diagnosen ble meddelt media og Stortinget medio mars 1992.

Tidligere har vi innlegg :
Oppdatert info:
Elin Tønjum har nylig pratet med Synnøve!

Denne dama fortjener FREDSPRISEN!
Screenshot_20230315-210444_Chrome.jpg
Screenshot_20230315-210444_Chrome.jpg (356.49 KiB) Viewed 1868 times
Elin fortsetter..
Har i dag snakket med Synnøve Fjellbakk i mange timer, og det var svært interessant, som alltid :-) Skal komme med mer om det senere om dette legges ut.

Hun er innlagt på Rønvik sykehus ennå, og skal ha viktige saker opp i kontroll-kommisjonen eller noe slikt i morgen, hvor hun bl a har klaget på at de hadde tatt fra henne telefonen og nettbrettet hennes. Det skjedde rett etter at jeg snakket med henne sist, for noen uker siden, og frem til i dag. Dette og annet har hun selv klaget på. Hun er oppegående, engasjert og klar i hodet. Veldig god hukommelse, heldigvis ❤️

Spurte henne om det var noe hun ønsket at vi skulle gjøre for henne i gruppen her, og det sa hun nei til. Hun klarer seg, sier hun, og gjør mye selv, for det som betyr noe for henne i hennes hverdag. Hun vil fremdeles ikke høre snakk om, hverken erstatning, demonstrasjoner foran stortinget, eller at vi skal sende mailer til sykehuset. Hun ønsker å være der en tid fremover, men har søkt om en forflytning innen sykehus-systemet etter hva jeg forstår.

Hun er takknemlig for gruppen og ønsker at den skal være der for hennes sikkerhet og fungere optimalt uten lange forsinkelser, så hun ønsker at det skal settes opp flere admin i gruppen, kan ikke risikere å miste gruppen her, den er viktig for henne, selv om hun avviser demonstrasjoner og en del annet som foreslås her.
Hun ville satt stor pris på om jeg kunne hjulpet til med admin,
siden hun fremdeles har stor tillit til meg og vi har hatt fin og god kontakt siden 2007, og samarbeidet om viktige saker.

Ber alle som leser dette og føler for det, å be for henne, til gode krefter, om beskyttelse, for hennes helse og hverdager og SPESIELT ang at saken hennes som kommer opp i morgen, at telefon og hennes forhold der hun er, går så bra som mulig.

Ber om at dette legges ut snarest mulig.
.....
PS! Jeg har fulgt taftø lenge, og INGEN har i nærheten av den innsikten om landsforræderen Støre og Wetland enn henne, og koblingen bakover i tid til norges største landsforræder, Jens Chr Hauge, og AP Mafiaen med Gerhardsen på topp.
Jeg er overbevist om at heile gjengen var sterkt kobla til KGB, slik som Gro.

På et tidspunkt så tok Brussel over der KGB slutta.
kommentar slutt.
Screenshot_20230315-210427_Chrome.jpg
Screenshot_20230315-210427_Chrome.jpg (624.52 KiB) Viewed 1867 times
fra annen sender.
HVEM KJENNER TIL:
SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ?
Her er et brev hun skrev.
Det er verd å lese.
Det setter et godt lys på dagens situasjon.
Kjære Øyvind Aarsnes. 02. 01. 06. Tusen takk for brev. Det er godt å se at det fortsatt er noen som bryr seg om det som skjer i det norske samfunnet, men jeg er redd for at endringene er kommet for langt til at de kan reverseres. Likevel, takk for at du vil kjempe.

Du spør om Grunnloven er satt ut av kraft, og det er den, men det som er enda verre er at de prinsippene som Grunnloven bygger på, altså de grunnleggende rettsprinsippene, også er forlatt. Ettersom det ikke har vært undervist i disse rettsprinsippene ved juridisk fakultet siden 1945, er de nå fullstendig ukjente i norske rettssaler, der det er EU-retten som gjelder.

Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte
propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres.

Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort ”grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den ”agent Oskar” som Mossad var så stolt av.

Det var onkelen til Stein Rognlien som kom med bud fra de allierte om at statsborgerloven skulle endres slik at tyskgifte kvinner og nordmenn med tysk avstamning på farsiden ble fratatt det norske statsborgerskapet. Bakgrunnen var at okkupasjonsmyndighetene ønsket hjemmel for fengsling og utvisning.

De ansvarlige saksbehandlerne i justisdepartementet nektet og medvirke. Men regjeringen Gerhardsen fremmet likevel forslaget og fikk Kongen til å underskrive på denne provisoriske anordningen som juridisk sett er et statskupp, idet den uttrykkelig setter statsborgerlovgivningen ut av kraft. I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling.

Mens de andre departementene overleverte sine arkivalier til riksarkivet, klarte Stein Rognlien, som ekspedisjonssjef i lovavdelingen å hindre at ugjerningene fra 1945 ble utsatt for offentlighetens søkelys. Sannsynligvis er dette arkivet fortsatt utilgjengelig selv om Stein Rognlien, om han fortsatt lever, neppe er i stand til å vokte det personlig lenger.

Men Stein Rognliens største ”synd” er ikke at han har voktet hemmelighetene til kuppmakerne av 1945, men at han selv har rasert grunnleggende norske rettsprinsipper og indoktrinert spesialutplukkede jurister som så er plassert i nøkkelstillinger i domstoler og forvaltning.

Etter min oppfatning er det Jens Christian Hauge og Stein Rognlien som mer enn noen har ødelagt det norske rettssystemet.
Når det gjelder ”landsfaderen” Einar Gerhardsen, så ble han i 1939 oppnevnt som medlem av et hemmelig utvalg med mål å sette Grunnlovens bestemmelser om provisoriske anordninger ut av kraft og gi (arbeiderparti) regjeringen diktatoriske fullmakter i krigstid eller når krig truet.

Han visste derfor godt at hans regjering ikke hadde lov til å gi provisoriske anordninger som stred mot uttrykkelige lovbestemmelser. Men hans effektive ”sekretær” Jens Christian Hauge sørget for at saken om endring av statsborgerlovgivningen kom på regjeringens dagsorden samme dag og etter spørsmålet om dødsstraff skulle anvendes, et enda mer radikalt brudd på norsk lov. Etter at det var blitt vedtatt å henrette den stakkars Reidar Haaland (for at Quisling ikke skulle bli den første og kanskje eneste) gikk endringen i statsborgerlovgivningen gjennom uten debatt.

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte ”EØS” er deres oppfinnelse.

I realiteten var ”EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen ”EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som ”norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet.

På et møte der Støre hadde laget et tosiders ”innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert.

Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i ”muldvarplære” i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991.

Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor ”nei til EU”.
Denne lojaliteten mot fremtidige generasjoners rett til å bestemme over seg selv er kanskje det mest karakteristiske ved den norske folkesjela. Den bunner i en underliggende tro på allmenningsprinsippet, altså at naturresursene er felleseie mellom de til enhver tid levende mennesker og ingen har rett til å delta i forvaltningen av slike ressurser etter at han eller hun er død og borte.

For å kunne delta i forvaltning og/eller utnyttelse må nemlig personen være fysisk tilstede. Hjemfallsrettsordningen bygger på at de allmenningsberettigede kan overdra utnyttelse av ressursen til utenforstående, men bare for sin levetid. Det jødisk-kristne utgangspunktet, som danner grunnlaget for EU-retten, er derimot eiendomsrettsprinsippet der en pave, en stat eller EU-kommisjonen kan gi retten til å forvalte og utnytte naturressurser både til ikke-levende vesener (kirker, aksjeselskaper, stiftelser, båter) og til utvalgte familier for all framtid. Ideen om at ikke-levende vesener har rettigheter ble innført med vold og makt med en provisorisk anordning om ”erstatningsdirektoratet” i 1945, mens overgangen fra allmenningsforvaltning til eiendomsforvaltning av naturressursene i Norge har skjedd gradvis over to generasjoner.

Jeg må innrømme at jeg er temmelig forbauset over hvor smertefritt det har gått for kapitalens norske lakeier å endre rettstilstanden både i fiskeriene, oppdrettsnæringen og den såkalte finnmarkseiendommen, for ikke å snakke om Nordland og Troms.
Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper.

Det er dette muldvarpene i norsk forvaltning har gjort, stikk i strid med folkets mening.
Og for de som ikke vil innrette seg i pakt med den nye tid finnes det et nådeløst uvesen som ”kurerer” tankespinn med depotinjeksjoner av psykofarmaka. Det er den virkelige terroren i den globale landsbyen av i dag.
Lykke til med arbeidet med å vekke folk opp fra de døde.
Godt nyttår
Vennlig hilsen
Synnøve Fjellbakk Taftø

Mere info om Synnøve viewtopic.php?t=1201

SYNNØVE fremfører et meget bra dikt,på YouTube.
https://youtu.be/xlTIQ3pLov8


Synnøve interjuves del 1,2 og 3
1.https://youtu.be/0MJ3aGd37FI
2.https://youtu.be/FURiu8sjBuk
3.https://youtu.be/6KjDNHZExyE

SYNNØVE synger ,lytt klikk på linken
https://youtu.be/fuXRbFUGtGc


OM SYNNØVE
Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer, systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i «Skjoldmøysagaen» og «Nornens Beretning», som begge er gratis tilgjengelig på internett.

Synnøve arbeidet i utenriksdepartementet (DU) under Gro Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992. Det var Regjeringen Gro Harlem Brundtland som stod for avskjeden. Avskjeden kom som en konsekvens av hennes avsløringer på metoder som ikke tålte "dagens lys" i saksbehandlingen som regjeringen og UD er forpliktet å følge i h.h.t. forvaltningsloven. Hun fant ut at det ble gjort grove feil i saksbehandlingen for å føye seg etter EU-saker (fisket) som strømmet på i utenriksdepartementet. Dette fordi hun som jurist i UD arbeidet med saker vedrørende regjeringens overivrige EU- tilpasning. Hun reagerte på denne ulovligheten, som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.

Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om EU-direktivene. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning. Videre ble makteliten redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne på alvor – og for at mediefolk skulle ta avstand fra henne.

Synnøve Fjellbakk Taftø – jurist. Forfatter av Skjoldmøysagaen. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandling i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen, og har blitt tvangsinnlagt i psykiatrien fire ganger, senest i februar 1999. Hvorfor? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Innvandringsstoppen ble innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs kvoteflyktning-program, som det mest menneskerettsfiendtlige av FNs programmer. Dette programmet er laget for å bistå de landene som har innvandringskvoter først og fremst USA.

Slik fungerte programmet: Først fikk de store innvandringslandene (USA, CANADA OG AUSTRALIA finkjemme flyktningleirene og velge ut de innvandrerne de ville ha. Retten fikk beskjed om å søke i andre land som deltok, som deltok i kvoteflyktningprogrammet, men ikke Norge.

Til Norge sendte UNHCR (FNs høykommisær for flyktninger) søknad på vegne av de flyktninger som ingen land ville ha, slik som psykiatriske kasus, voldelige personer, opprørsledere og barn under 12 år. Norges deltakelse i FNs kvoteflyktningprogram ble aldri tatt opp til drøfting i Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at en bevilgning til dette programmet ble satt opp i UDs budsjett og dermed var de i gang med sin menneskehandel .

Dette skjedde fordi Stortinget i 1975 syndet mot det helligste av alle norske rettsprinsipper, nemlig at innskrenkninger i én eller flere av individets friheter krever Grunnlovs form. Da vedtok Stortinget noe de kalte midlertidig innvandringsstopp og gjorde det til en sak for statsansatte å bestemme hvem som skulle få bo og arbeide i Norge. Til alle tider har nordmenn selv bestemt hvem de vil ta inn i sitt hus eller lokalsamfunn. Denne ulovfestede grunnrettigheten ble grovt krenket overfor de såkalte tyskerbrudene som ikke bare ble fratatt sin konstitusjonelle rett til å bo i Norge med sin ektemake, men som også ble frastjålet sin formue av statsansatte.

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre. Norge krenker ikke bare konstitusjonen, men også folkeretten. Vi har tiltrådt konvensjonen om statsløse personers rettslige stilling som gir statsløse rett til å oppholde seg og investere i Norge, men de statsansatte setter jesuittenes hemmelige Schengenpåbud over både statsforfatning og folkerett.

Vi har et politisk system som ikke fungerer og stortingspolitikere som er blottet for verdinormer. Ved Grunnlovsendring er statsråder pålagt å gi sanne og fullstendige opplysninger til Stortinget, noe de aldri har gjort og heller ikke vil gjøre i fremtiden av den enkle grunn at embetsverket ikke informerer politisk ledelse om grunnlag og konsekvenser av de direktiver som EU-kommisjonen trer ned over hodene på oss.

May-Harriet Seppola
Askim, 28.12.2018 (https://www.fmi.no/1984-synnove-fjellba ... 81218.html)

Flere kilder:

bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere. Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Full tekst http://mittnord-norge.origo.no/-/bullet ... checkpoint

....
Støre og Gro
Støre og Gro
Screenshot_20231008_110430_Facebook.jpg (658.23 KiB) Viewed 777 times
.......

GRUNNLOVENS VEKTERE, MAKTEN BAK MAKTEN
Maktapparatet versus Synnøve Fjellbakk Taftø
Written by Synnøve Fjellbakk Taftø on 8. april, 2007
https://www.riksavisen.no/maktapparatet ... kk-taftoe/


"Ja, hun betaler en dyr pris for oss alle ♥️"

viewtopic.php?t=2819
......
Norge har politiske fanger.
https://youtu.be/27njvpe4lqs

Støtt dinmakt.no ved å registrere en profil på dette forumet.

PS:DINMAKT.NO vipps nr.40310231
..
Attachments
Gro Brundtland
Gro Brundtland
FB_IMG_1696717417818.jpg (36.89 KiB) Viewed 846 times
Screenshot_20221207_050720_Chrome.jpg
Screenshot_20221207_050720_Chrome.jpg (199.5 KiB) Viewed 3489 times
Crazy_with_a_strait_970773x.jpg
Crazy_with_a_strait_970773x.jpg (41.69 KiB) Viewed 3496 times
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

Melding fra Elin Tønjum: Ja, fordi Synnøve har vært en sporhund, som har funnet ut av de utroligste ting, som ingen andre har hatt øye for å se eller kunnskaper for å forstå.. Jeg spurte om det kunne være fare for at de kunne ta fra henne telefon og nettbrett, hun svarte nei, det skulle mye til, det måtte ha et vedtak sa hun. Det var en stund siden vi hadde hatt kontakt da. Det var ca en måned siden. Noen ønsket å gjøre noe, med henne og meg sammen. Vi snakket om det, og derfor spurte jeg om det var noen fare for at hun ikke ble å få tak i. Hun svarte nei, men rett etter tok de fra henne utstyret likevel, frem til den 14, hvor vi hadde en ny samtale. Har ikke hørt noe siden da, men skal undersøke.

Synnøve og jeg.. har blitt sabotert ekstremt, det er ingen tvil om det. Noe som også ble beskrevet i siste del av artikkelen vi endelig fikk ut den gang, globalistenes fremste agent.. ang EU. Det var til og med en bandidos leder, som ringte meg flere ganger daglig og som hadde folk stasjonert utenfor døgnet rundt og en armada av motorsykkel raidet rundt huset kl 04 om natten, har jeg vitner på.

Bandidos-lederen, som plutselig ringte rett inn i stua mi, uten at jeg kjente han fra før sa på telefon at jeg ikke måtte tenke på å komme med EU infoen, fordi jeg ikke visste hva jeg var opp mot, at mitt liv ikke var noe verdt osv osv. Han sa også mye annet som var svært interessant å få vite, han var faktisk interessant å snakke med.. Mye rart som skjedde. Jeg tenkte da jeg avtalte med Synnøve igjen, at vi får se.. hver gang jeg har tenkt det har sabotasjen trappet opp. Det var da vi snakket på telefon, om å komme med infoen at vi ble stoppet 2 ganger før vi fikk EU infoen ut.. I hennes tilfelle la de henne inn 2 ganger, fordi vi hadde snakket om på telefon å få infoen ut. Det finnes dokumentasjon på at jeg nevnte samtalen hun og jeg hadde hatt, og spurte om noen ville være med å få viktig info ut, på et internt fora, og det som da igangsattes var også sabotasje og charakter assasination osv, ikke fra skepsis folk eller fremmede, men fra infiltrerte i vårt eget miljø.. så har rimelig god oversikt over slike, men de er mange.
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

Melding fra Elin Tønjum:
Oppdatering ang Synnøve Fjellbakk og hennes situasjon:

Har hatt en del kontakt med Synnøve Fjellbakk i det siste. Hun er faktisk veldig fornøyd med sin situasjon, kanskje utrolig men sant. Derfor ønsker hun ikke aksjoner av noe slag.

Da jeg spurte hvordan hun hadde det, svarte hun at hun hadde det "Veldig veldig bra" - hun er vel fornøyd med sitt liv og situasjonen slik det er nå og jeg spurte igjen, om det er noe hun ønsket at hennes støttegruppe kunne gjøre for henne, det svarte hun igjen, nei til.

Synnøve er hjemme med sin mann og familie, hun har barn og barnebarn som hun er opptatt av. Hun har fått en ordning hvor hun slipper de stygge sprøytene som føles som voldtekt. (Sprøyter som det kaller hun "gjengvoldtekt med stedfortreder") Hun får nå "medisinen" som piller, og synes det er greit. Det er vel derfor hun ikke ønsker noen ståhei, som kan endre på denne situasjonen som hun er fornøyd med i dag. Det er ikke slik at det bare er å slutte med slike medikamenter som man har tatt i så mange år, derfor ønsker hun å la dette være som det er.

Denne gruppen er ment å være en "vaktbikkje" og da må det være greit, at vi i perioder vet hun har det bra, etter forholdene, og så får vi trå til om situasjonen blir slik at vi trenger det. Hun mener som sagt selv, at denne gruppen har reddet hennes liv, fordi så mange fulgte med henne, så var hun tryggere. Synnøve er fri, og sier hun alltid har vært det, og ønsker en fin vår og god påske til alle ❤️
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

Fra J. Wannberg
Ser det spekuleres i fake news her, å helt greit det, en skal være obs på slikt.
Men om dere tar dere tid til å se alle hennes tidligere uttalelser å samtidig lager dere en tidslinje så er det nok letter å skjønne at hennes kamp for Norge er sluttført å at hun nå bare vil leve i fred den tiden hun har igjen.
Jeg var selv i kontakt med henne på tlf for en ti års tid siden å fikk samme tilbakemelding.

Hun sendte da stafett pinnen videre til oss til å fortsette kampen mot de onde krefter i Norge å da særlig arbeiderpartiet.

Siden jeg snakket med henne dengang har mye endret seg politisk, Ap er ikke alene lenger Norges verste fiende.
I dag er samtlige etablerte partier på storting og i regjeringer og også konge familien Norges verste fiende.

Det AP startet er nå alle partier enige om å gjennomføre, Globalismen som betyr helvete på jord.
Det er de fremmede makter i EU og enda verre USA som har kontrollen på Norge i dag.

Å der startet Synøve kamp for den suverene stat for snart 30 år siden.

Det er denne kampen vi i hennes ånd må føre videre.

Å hvordan gjør en det ?

Selv har jeg 40 år bak meg i politikken ( FrP ) inntil FrP også ble globalister ca 2009.

Jeg har ikke fasiten på hvordan ta ett land tilbake men er sikker på ett par ting:

Jobbe for å opplyse folk at ingen må stemme på de etablerte partier ved førstkommende valg.

Det er nå flere småpartier som har utmelding EU / EØS avtalen som det klare mål å få gjennomført, disse må få velgernes stemme.

Valgjuks globalistene har bedrevet i mange valgperioder nå må stanses.

Det vil si en må stille opp som valg observatør å sørge for at reelle valg kan gjennomføres.

Valg opptellingsmaskinen som har hvert benyttet til jukset må ikke tillates brukt, ( flere land forbyr nå bruken av denne )

Statskuppet Biden regjeringen gjennomførte er i dag 100 % avslørt i senatshøringene i usa.

Kjemp for alt en har kjært, kjemp som Norge folkens.
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
User avatar
Red-Pill-Junkie
Posts: 769
Joined: Mon May 09, 2022 9:43 pm

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Red-Pill-Junkie »

Sigve wrote: Fri Mar 17, 2023 3:12 pm Melding fra Elin Tønjum:
... Det var til og med en bandidos leder, som ringte meg flere ganger daglig og som hadde folk stasjonert utenfor døgnet rundt og en armada av motorsykkel raidet rundt huset kl 04 om natten, har jeg vitner på.

Bandidos-lederen, som plutselig ringte rett inn i stua mi, uten at jeg kjente han fra før sa på telefon at jeg ikke måtte tenke på å komme med EU infoen, fordi jeg ikke visste hva jeg var opp mot, at mitt liv ikke var noe verdt osv osv. Han sa også mye annet som var svært interessant å få vite, han var faktisk interessant å snakke med.. Mye rart som skjedde. Jeg tenkte da jeg avtalte med Synnøve igjen, at vi får se.. hver gang jeg har tenkt det har sabotasjen trappet opp. Det var da vi snakket på telefon, om å komme med infoen at vi ble stoppet 2 ganger før vi fikk EU infoen ut.. I hennes tilfelle la de henne inn 2 ganger, fordi vi hadde snakket om på telefon å få infoen ut. Det finnes dokumentasjon på at jeg nevnte samtalen hun og jeg hadde hatt, og spurte om noen ville være med å få viktig info ut, på et internt fora, og det som da igangsattes var også sabotasje og charakter assasination osv, ikke fra skepsis folk eller fremmede, men fra infiltrerte i vårt eget miljø.. så har rimelig god oversikt over slike, men de er mange.
Ja, dette er kjent taktikk. Brandy Vaughn, Jan Wiborg, Julien Assange, Hans Gaarder og lista går "on and on". Bare det å lese opp Clinton-lista ville vel fyllt noen sider.

Det er farlig å både ha troverdighet/posisjon, altså makt til å påvirke og vite for mye om de mørke kreftene. Da benyttes skremsel og trusler mot en selv og familie, hjelper ikke det, blir det en av tre utganger; Enten en skikkelig "drittpakke" som ødelegger vedkommende sosialt og ellers, eller så tas vedkommende rett og slett av dage (helst kamuflert som ulykke, som sykdom, eller selvmord), eller så benyttes det såkalte helsevesenet, altså psykiatrien. Det er også en fjerde mulighet og den neves forsåvidt i det jeg siterte, de kan "overtale" noen til å bytte side og bli både kontrollert opposisjon, sabotører og angivere.

Uansett, dette har nå spilt seg så langt ut at "point of no return" er passert og selv om de som trekker i trådene, i 2020 ble tvunget ut av skyggene og frem i lyset, slik at de som har øyne kunne se dem og planen deres ganske så klart, så har de fått besatt alle viktige stillinger innen de aller fleste land. Det har dermed gått så langt at å vinne tilbake vår frihet og nasjon fra innad i systemet virker håpløst. Slik jeg ser det er nå vår (folkets) beste mulighet å nekte å adlyde og rette oss etter de Terboven-inspirerte direktivene de trer ned over oss. Kast alt av smart-produkter, spesielt smart-telefonene, benytt kontanter og ta livene våre tilbake. "Non compiance" og fullstendig overse dem er nok den beste veien videre. Desverre er den scandinaviske befolkning selv på verdensbasis meget naive og autoritetstro, så vi som ser hvor dette bærer får forsøke å klare oss som best råd er helt utenfor systemet og altså nekte å bruke de verktøy som er designet for å gjøre oss til hjernetomme slaver.

Systemet de forsøker å implementere på verdensbasis nå, kan bevitnes i Kina allerede og det er så menneskefiendlig at det til slutt vil implodere, da får de som klarte seg gjennom på utsiden, forsøke å bygge opp igjen et bedre og mer empatisk samfunn fra asken av det gamle.
Jeg plukker ut noen videoer jeg finner viktige og oversetter, legger til undertekster på norsk og legger dem ut på Bitchutesiden min; https://www.bitchute.com/channel/RDvUSt2GkOqP/ Håpet er at disse da kan spres og sees av fler.
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

Synnøve Fjellbakk Taftø ble sendt til mentalsykehus i Gro Harlem Brundtlands Norge:

https://www.bitchute.com/video/qjhgy42ZfeJZ/

«Årsaken til tvangsinnleggelse og kjemisk lobotomering av Synnøve Fjellbakk Taftø var at hun som jurist og statsansatt helt korrekt poengterte at EØS-avtalen, som AP gikk over lik for å få innført, var i strid med den norske grunnloven. EØS-avtalen ble undertegnet av Gro Harlem Brundtland i 1992, i strid med grunnloven. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1 januar 1994. Norges befolkning har stemt nei til EU i to folkeavstemninger, henholdsvis i 1972 og 1994.

Synnøve Fjellbakk Taftø ble altså ødelagt som menneske for alltid på grunn av sitt forsøk på å informere om at norsk selvråderett var truet gjennom en EØS-avtale med EU som var grunnlovsstridig. Posisjonen til Synøve Fjellbakk Taftø var så truende at Gro Harlem Brundtland gjennom Jonas Gahr Støre beordret Fjellbakk hjem og fratok henne jobben i UD. Nesten umiddelbart etter ble Synnøve Fjellbakk Taftø hentet i sitt hjem og tvangsinnlagt på Nordland psykiatriske sykehus. Der ble det øyeblikkelig startet opp med kjemisk lobotomering av Synnøve Fjellbakk Taftø.»
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

Re: BREVET FRA SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ ( EN POLITISK FANGE SIDEN HUN SA SANNHETEN OM GRO..)

Post by Sigve »

(Kopiert fra H.Stiauren)

Hei til dere alle gode mennesker som støtter opp om Synnøve og hennes skjebne.
Jeg har vært så heldig å komme relativt nær på henne de siste 5 årene. Både over en kaffekopp men ikke minst våre mange samtaler på telefon og Facetime.
Jeg uttaler meg ikke på vegne av verken familie eller organisasjon, men kun som en som har omsorg for andre, uansett situasjon de er i.
Jeg har jevnlig gode og fine samtaler med henne, noe vi begge setter pris på. Hun er usedvanlig kunnskapsrik og har et minne som mange kan misunne henne. Men som hun selv sa engang; Jeg er blitt betydelig merket av mange år med tvangsmedisinering og øvrig behandling hun fikk etter avsløringene hun kom med, som staten håndterte på en for meg uforståelig og uvirkelig måte.
Resultatet er at hun har en hverdag av varierende art, som av og til kanskje er litt utfordrende for de som står henne nær.
Hun har både humor og alvor som som av og til blir misforstått og da blir som som oftest overført til avlastning. Selv i de periodene har vi morsomme og artige samtaler og slik vil hun nok leve i årene framover. Både mann og barn er tålmodige, noe de fortjener ros for. 🌹

Skadene hun har fått av Norge må hun nok leve med. Vi - foket, må akdri tillate at dette skjer igjen.❤️
God jul - og bry deg slik at alle i din nærhet får beholde verdighet og respekt🥰
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Post Reply