DERFOR ER KRONA REKORDSVAK

Post Reply
Sigve
Posts: 3533
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

DERFOR ER KRONA REKORDSVAK

Post by Sigve »

✅ DAGENS BESTE TEKST kommer fra Kjell Erik Eilertsen. Les og lær: «DERFOR ER KRONA REKORDSVAK»
Kronen har svekket seg mot alle andre valutaer og renten går til værs. Disse to tingene henger sammen.

Vi har mange toneangivende politikere som over lang tid har uttalt at Norge bør avvikle sin viktigste og mest innbringende næring.

Dette har skapt et inntrykk av at Norge er et mindre attraktivt land å investere i. Dermed dempes etterspørselen etter kroner og valutakursen svekkes. Blant annet har ExxonMobil solgt seg helt ut av Norge.

Så fikk vi inflasjon med klare stagflatoriske trekk, der økte strømpriser var den største driveren, ifølge tall fra SSB.

Den viktigste årsaken til økte strømpriser var den voldsomme økningen i eksponeringen mot det europeiske markedet, gjennom kablene NordLink til Tyskland og NorthSeaLink til England.

Norges Bank svarer på inflasjonen med å heve styringsrenten.

Vi fikk europeiske strømpriser i Norge. 90% av kraftproduksjonen i Norge er på statlige og kommunale hender. Og mer enn 90% av kraften som produseres i Norge brukes i Norge. Pengene fosser dermed inn i kommunale og statlige kasser med 25% moms.

Med europeiske strømpriser i Norge forsvant Norges viktigste konkurransefortrinn. Ergo ble Norge et enda mindre interessant land å investere i.

Derfor har kronen svekket seg ytterligere og Norges Bank har fulgt opp med videre rentehevinger.

Med Energikommisjonens rapport ble det klart for omverdenen at sittende regjering har til hensikt å rasere siste rest av vårt konkurransefortrinn gjennom en politisk bestemt økning i kraftforbruket på videre elektrifisering av sokkelen, batterifabrikker, hydrogenproduksjon og fangst og lagring av CO2. Dette er klimapolitisk kraftforbruk.

Dette krever massivt offentlig pengebruk - dine og mine penger. De private aktørene har vært flinke lobbyister og er i ferd med å bli den nye lønnsadelen i Norge, med staten som garantist.

For å møte denne massive økningen i det klimapolitisk kraftforbruket har regjeringen bestemt at vi skal bygge ut massivt med vindkraft, inkludert havvind.

Også her har lobbyistene vært dyktige til å forplikte regjering og storting til ytterligere massivt pengeforbruk vi aldri har sett maken til.

Dette kommer til å svekke kronen ytterligere, med tilhørende inflasjon og videre renteoppgang.

Som vi vet er ikke havvind lønnsomt uten subsidier, enten direkte eller indirekte gjennom strømpriser garantert av staten, der differansen uansett veltes over på forbruker enten direkte, via skatteseddelen eller gjennom nettleie. For er det noe som krever overdimensjonert nett, er det vindkraft. Skal man kunne ta imot strøm når det blåser liten kuling må man bruke dobbelt så mye kobber som når det blåser laber bris. I mellomtiden ligger kapitalen i nettet ubrukt. Men regningen kommer likevel - på nettleien.

Og flytende havvind er dyrest. Det er neppe mulig å regne hjem uten at produsenten får opp mot 2kr/kWh.

Til uken kommer regjeringen med olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre til å lansere havvind, kanskje med NVE-sjef Kjetil Lund og Statnett-sjef Hilde Tonne på slep.

At vedlagte sak https://www.europower.no/kraftmarked/de ... -1-1421759 sto på trykk i Europower sist onsdag 20. mars, er neppe en tilfeldighet.

Den er skrevet av Anders Kringstad, avdelingsleder for langsiktige markedsanalyser i Statnett. Og, den bereder grunnen for det som kommer til uken. Jeg vil anbefale å lese den.

Jeg siterer:
– Vi har hatt billigere strømproduksjon i lang tid, på grunn av tilgang på god og rimelig energi i vannkraften og fordi vi de siste årene har bygget ut vindkraft på land. Og selv om det kan bygges ut mer av både vannkraft og landbasert vindkraft, vil forbruket øke så mye at det uansett blir behov for å bygge ut havvind. Kostnadene ved å bygge ut havvind vil dermed være med å bestemme prisnivået både i Europa og Norge.

Han snakker om Norges viktigste og helt unike konkurransefortrinn de siste 100 årene.

Videre sitat:
«I Statnett sitt fremtidsscenario har europeerne sluttet å brenne gass, kull og olje for å lage strøm. Hele det europeiske kraftmarkedet vil være dominert av vind- og solkraft. Den rimeligste måten å bygge ny kraftproduksjon på da, vil være havvind. En teknologi som har samme kostnad når den bygges i Norge som hvor som helst ellers i Europa. Det forventes derfor at prisene i Norden og resten av Europa vil utjevnes.»

Og

«Årsaken til disse store endringene, er at strømmarkedet skal gjennom det som kan kalles en «Extreme makeover».
Elektrifisering av samfunnet bidrar sterkt til at Statnett forventer nesten en dobling av strømmarkedet innen 2050. Det gjelder også Norge.»

Det fremkommer tydelig at Statnett har utvidet rollen fra å være tilrettelegger for sentralnettet til å være en pådriver for en politikk som svekker Norges konkurranseevne, svekker kronen og sender renten til værs.

Dette kommer til å skade Norge og norsk økonomi i generasjoner fremover.

Hvis man ønsker en helt annen retning på energipolitikken, som er basert på fysikk, økonomi og fornuft, uten aktører som gjennom lobbyisme drar personlige fordeler ut av statskassen, er det kun ett alternativ å stemme på i kommende valg - Industri og Næringspartiet INP.

Jeg legger ved tre figurer som viser Statnetts fremskrivning av det klimapolitiske kraftforbruket (base case) og Norges og EUs kraftproduksjon og produksjonsmiks.

Så får folk gjøre seg sine egne tanker.

Jeg vil anbefale at dette deles til så mange som mulig.
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Post Reply