HITLERS STRATEGI TAES I BRUK NÅ..EU forbyr strømstøtte til norske bakeri og slakteri

Post Reply
Sigve
Posts: 1409
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

HITLERS STRATEGI TAES I BRUK NÅ..EU forbyr strømstøtte til norske bakeri og slakteri

Post by Sigve »

«EU forbyr strømstøtte til norske bakeri og slakteri

Regjeringen må trosse EU om bedrifter i sørnorge skal gis strømstøtte utover mindre midlertidige kriselån.»

https://energinytt24.no/2022/08/eu-forb ... g-slakteri

Hva skal vi egentlig med EØS-avtalen når den så åpenbart går i vårt disfavør?

Når den til og med i krisetider hindrer oss i å redde våre egne arbeidsplasser og sikre fortsatt eksistens for våre egne, beredskapsviktige matprodusenter?

Hva tenker globalister som Støre og Solberg med, når de tydeligvis syns sånt er OK?

Nei, gi sørnorske bedrifter tilbake alt-for-mye-betalinga de for tida bedriver for den norske, folkeeide strømmen (i form av såkalt ‘strømstøtte’), samme hva EU måtte prøve seg med.

Og om EU/EØS-byråkratene begynner å tøffe seg, så stopper vi både gass- og strømleveransene umiddelbart.

Alternativt: Steng ned all krafteksport og fyll heller opp magasinene, så vi har nok av egen kraft til vinteren.

Det vil høyst sannsynlig sørge for at strømprisen blir betydelig redusert.

Selg deretter kun ut det eventuelle kraftoverskuddet som blir igjen ETTER at magasinene er blitt så fulle at vi ikke KAN få tom for vinterstrøm.

Kompenser så vårt fremtidige økende strømbehov i riket med gasskraftverk drevet av nylig ‘EU-grønnvasket’ naturgass fra Nordsjøen, mens vi eventuelt utreder langsiktige kjernekraftinvesteringer fremover mot 2050.

Denne EU/EØS-servile holdninga begynner rett og slett å ligne sabotasje og landssvik.

Hva er fordelene for ‘vanlige folk’ og småbedriftene vi alle er avhengig av, med å ha det sånn? Være leilendinger i eget land?

Jeg ser i alle fall bare ulemper …
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Registrere deg,ta del i debatter.
Mvh Sigve Varholm
Tlf.40310231 (vipps)
https://www.bitchute.com/channel/jCof569n4ueA/
Post Reply