Karen Kingston…

Karen Kingston er en av de beste analyster.https://www.bitchute.com/video/93fxKWcUtI8h/

TALL ELLER GULL..

Den store pensjonssvindelen til Staten Norge.( Forbehold om jeg kan ha tolket feil tala hos NAV ) 37 års aktivt arbeid som selvstendig næringsdrivende innbetalt tilpensjon til staten.Omregnet til gull hvert år ville pensjonen min vært verdt 18,3 kg gullPrisen per kg gull er 17. mai 2023 = 688.709 kroner per kg.eller 688,71 kroner per… Fortsett å lese TALL ELLER GULL..

OVERFØRSEL AV EGNE PENGER..

Noen har hatt utrolig mye problemer med en overføring av penger til utlandet….og har enda ikke fått det på plass. Nå som jeg leste hva Herodes Falk nevner om Icebraker land der bankene tester ut digitalt overføringer…. Norge, Sverige og Israel er de som er nevnt for denne «testen». Se her: Prosjekt Icebreaker – https://www.norges-bank.no/tema/finansiell-stabilitet/digitale-sentralbankpenger/prosjekt-icebreaker/… Fortsett å lese OVERFØRSEL AV EGNE PENGER..

VALUTAENS UTVIKLING…

( av Arvid Gimre)Valutakurs endringer mellom NOK-USD-gull og Euro de siste 90 årene.Jeg har forsøkt å lage en oversikt over valutaens utvikling de siste 90 årene. For å komme frem til mine konklusjoner har jeg basert meg på grundige faktiske analyser og praktiske observasjoner gjennom mine 40 års erfaring. Mens dagens økonomi bygger ofte teoretiske… Fortsett å lese VALUTAENS UTVIKLING…

DE «GRØNNE» BILENE…

Etwas, um sich Gedanken zu machen!!Das ist ein CAT994A.Es verbrennt rund 1000 Liter Treibstoff in 12 Stunden, bewegt rund 250 Tonnen Dreck, um Materialien zu entfernen, die erforderlich sind, um EINE Tesla-Batterie zu produzieren.Um jede Batterie herzustellen, muss man bearbeiten: