Norges overgrep..

En dag må Norge be foreldre om undskyldning for de overgrep de begår i dag, slik de måtte med taterne i 1998. Bildet er helt likt dagens politi som henter ut barn. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2k7G/Tvangssterilisering-og-kriminalisering-Familier-som-ble-splittet-ved-tvang-Ufrivillig-omskolering?fbclid=IwAR0qy4Ul03Ho8KIqBVRxyYvEHdj5wj_GND2f3PkqYuMmn0nBA0Fr9LKItUI

Tonje skriver..

I årevis hadde barnevernet prøvd å arrestere faren min for ting han ikke gjorde, og nå føler jeg at de prøver å arrestere meg også fordi jeg snakker om hva de gjorde. Jeg tror det er en helt annen virkelighet enn den folk vil innse, og det er kanskje ikke så rart. For jeg trodde… Fortsett å lese Tonje skriver..

Landsforæderi av værste sort!

Dette som kommer frem her viser at vi alle er ført bak lyset og dette er landsforæderi av aller værste sort som må få konsekvenser for de involverte både innen medisin og politikerne som har engasjert seg så sterkt!

Suverenitet

Tenk deg hvilken kraft og makt du har, om du hevder din suverenitet over ditt eget og familiens liv, helse, bil, hus, eiendom og valg. Tenk deg hvilke endringer alt vil gi, om du ber dine politikere skrive en kontrakt med deg, om de skal få din stemme og tillitt. Og tenk deg hvilken kraft… Fortsett å lese Suverenitet