Davids Slynge og Terrorlovgivning

Denne dukket opp i mitt hode i natt og er som en «Davids Slynge». Etter en interessant samtale med Runar, min amerikanske forretningspartner i går kveld.

😇 «kværna går, men litt sakte, og ofte på nesten tomgang på natta, men med gode resultater».

Jeg fikk i går også en lang og god inngående telefon fra en norsk prest jeg setter svært høyt! Som et signal fra «oven». Denne presten er på «samme laget» og EN som er EN av «de utvalgte». The chosen one. En av Jesus disipler som lever i vår tid.
Se fra serien The Chosen one; Jesus og disiplene. Og i vår tid?
https://watch.angelstudios.com/

Så til mitt arbeide med hypoteser;

H6: Sars-Cov-2 viruset er trolig ikke smittsom fra menneske til menneske.

(I så fall; da er maskehysteriet og all den hyteriske testinga, lockdown og «social distancing» totalt meningsløst. Og selvsagt også vaksiner).

VAR DET EN GIGANTISK SVINDEL?

«EN PSYKOLOGISK KRIGFØRING?

OG EN KRIMINELL FALSK ALARM?»

EN TERROR KAMPANJE?

I så fall kommer denne til Anvendelse;
Straffeloven kapittel 18; Terrorloven

Ledd a), b) og c)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-3?q=Falsk%20alarm

Lov om straff (straffeloven)
Annen del. De straffbare handlingene
Kapittel 18. Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger

0 Kapitlet tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.

§ 131.Terrorhandlinger

En straffbar handling som nevnt i §§ 138 til 141, § 142 første ledd, §§ 143-144, 192, 238, 239, 240, 255, 257, 274, 275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd.

Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt
a. å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
b. å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
c. urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon.

Test; Aldersgr 80+ har en underdødelighet i Norge i 2020. Hvordan er det forenlig med et farlig virus? Som skal ramme de eldste mest?

Påstand1: Smitten oppstår fra enten nylig utplasserte basestasjoner og Microcelle Antenner av 5G stråling ELLER C19 injeksjoner som inneholder store mengder grafen oksyd samt LNP og mRNA gen endrende toksiske instruksjoner.

Påstand2: Virusvarianter eksisterer som et resultat av en cellesykdom som utskiller skadde protein rester som utskilles fra cellene i deres kamp mot å overleve et biologisk angrep koblet her til stråling fra enten 3G 4G- (1) 5G ELLER (2) mRNA instruksjoner, ELLER (3) grafen transistorer som er selvbyggende og bevist å eksistere etter 3-4 doser.

(Bevis; De vaksinerte slår ut som en kode på Blue Tooth som en uidentifisert IP adresse). «De er merket».

Og virus er slik å forstå et resultat av sykelighet og ikke årsaken.

Altså korrelasjon og ikke kausalitet.

Symptonene på Covid 19 tilsvarer hva etablert forskning tilskriver (1) 5G og (2) mRNA instruksjoner og (3) grafen i vax hver for seg og totalt.

Dertil en ekstra booster effekt kombinert i takt med flere doser.
—>Koblet til økt mengde grafen.
—> Og økte doser av mRNA gen endrende instruksjoner.

Dette kan forklare den enorme økte dødeligheten etter 3. og særlig 4. dosen. 2. halvår 2021 og 2022.

Inkl den målbare svekkelsen i immunsystemets IgGx og IgG4.

Faglitteratur. Der er MANGE flere.
https://fjfsdata01prod.blob.core.windows.net/articles/files/1020844/pubmed-zip/.versions/1/.package-entries/fimmu-13-1020844.pdf?sv=2018-03-28&sr=b&sig=YrrIteMFKstzvcV7DjigXvlb%2BLLmuUVFFcjk7xWl8ZU%3D&se=2023-03-26T06%3A40%3A22Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27fimmu-13-1020844.pdf

Denne hypotesen kan bli som Davids Slynge mot Goliat. Og Straffelovens Kapittel 18 kommer til anvendelse.

NB! Det er en hypotese som må testes ut på basis av anerkjent vitenskapelig metode av forskere og bli fagfellevurdert.

Tipset er å finne eldre pensjonerte forskere som har GUTS.

Ellers så bor jeg heilt i utkanten av storbyen Poznan, (størrelse som Oslo, og fylket Storpolen med 4-5 mill), med en stor skog og villsvin rett utenfor døra. Har bare 3G på soverommet og av og til svak 4G LTE i stua, et typisk murhus på ca 250 m2. (Har slått av 4G/5G ruter etter hjernesus i januar).
Bor akkurat utenfor 5G dekning.

Jeg går mye turer i skogene, og lytter ofte på nedlastede podcasts fra USA og på de glitrende korte daglige Podcaster fra Hans Rustads egne skogsturer.

Fordi det er delvis elendig dekning selv på 3G i skogene. Altså; 3G virker nesten ikke. (Bruker kabel til ører, ikke blåtann).

Observasjon; i de delene av skogen med elendig 3G dekning, 3 steder, er det satt opp store mengder av birøkter kuber. Massevis. Polakker og Øst Europeere elsker honning. De suser som en storm i april og mai og finner blomster buske skogen rett utenfor soverommet mitt.

Lokalt sies det om området er «bra for microbiologi». Kodeord; Lite elektromagnetisk skadelig stråling

Dertil: Polen bruker ikke EUs høye normer for stråletoleranse, men de lave og mer konservative gamle Sovjetiske. (Fra 60-70 tallet).
Starlinks satelitter må sende på halv 5G styrke over Polen…

Så til hypotese nr 7:

H7; Bier utplassert i kuber i dårlige 3G soner kan overleve over tid. Bier i sterke 3G, 4G og 5G soner dør ut relativt nær i tid til Full 3G og har allerede dødd ut.

Trolig lignende med mygg og mange andre innsekter.

Ikke langt unna, ved hovedveien og jernbana, og rett ved et nytt Hilton hotell, ca 3 km unna, er der en ny 5G basestasjon. Og nesten rett under et «historisk birøkter museum». Med gamle og historiske typer av bikuber. De er tomme. Ingen i drift. Hvorfor?

Forklarer dette både «rypedøden» mange steder og «dårlig utvikling for ørret i mange utsatte høyfjells vann» med insekter som viktigste næringskilde.

Det hadde vært en god ide å få frem et team av gode forskere på forskerprosjekt på temaet;

Birøkting i Polen på «randen av EMF regnbuen». Ikke sant?

Dette er viktige saker for «The Planet Earth snd The Human Condition.»

Dessverre har MSM og Big Capital lagt sensur over fakta knyttet til både stråleforskning og fakta, og over HELE 105 år TILDEKKET RUDOLF STEINERS PÅSTANDER OM AT VIRUS ER EN EFFEKT OG IKKE ÅRSAK TIL NOE

OG laget et konstruert Narrativ om Farlige Virus og Skapt en gigantisk vaksine industri som har profitt motiv

(Ved skremme folk med frykt propaganda i en proff Goebbels stil).

OG ANDRE MOTIV KOBLET TIL RASE OG DEPOPULASJONSTEORI FRA EN OND ELITE (Velkjent fra 1930-åra).

og er skyld i massedrap og er trolig koblet til at svært mange barn er født med ulike diagnoser som autisme og Aspbergers syndrom

I 1918 kom «Spanskesyken» samtidig med en voldsom økt bruk av radio til militært samband og storutbygging av sivile radiostasjoner med stor effekt på FM bandet. Og en Rockefeller skal samtidig ha testet ut hele 23 eksperimentelle «vaksiner» på amerikanske soldater eller Prøvekaniner…

Noen påstår at AIDS er koblet til en bestemt vaksine og er en «blodsykdom» overført i blod og ikke andre kroppsvesker. PCR testens oppfinner påstod at HIV ikke var årsak til AIDS. Men bare litt korrelert.

Tilsvarende 2021-23?
Noe lignende skjer nå med 5G og «c19» eksperimentelle injeksjoner.
Men i en gigantisk målestokk med over 5 milliarder mennesker med på eksperimentet.

I 1956-57 kom «Asian Flue» samtidig med at de bygget ut microbølge radar og militær kommunikasjon

I 1968 kom «Hong Kong influensa» på samme tid hvor Stormaktene utplasserte satelitter med store EMF effekter

I 1981 kom en «uvanlig tidlig influensasesong» samtidig med utrulling av NMT mobil i USA og Europa

I 1991-2 kom en «uvanlig sterk influensa sesong» samtidig med utrulling av 2G.

I 2001 kom en «særnordisk hard influensa pandemi» samtidig som 3 G ble lansert. Og ikke før årene etter nede i Europa når de lanserte 3G noe senere.

I 2010-2011 fikk vi så «Svineinfluensaen». Samtidig som de lanserte 4G.

Så kom Covid 19 ellerSars-Cov-2 viruset» i desember 2019, først i Wuhan. Måneden ETTER de slo på 10.000 5G antenner.

Og noe senere i storbyene i Vesten og Asia.

På den annen side;
Hvis det var og er et smittsomt virus; hvorfor kom smitten fra Kina til Vesten på Fly?

Og IKKE til storbyer i Kina i Januar 2020 når millioner reiste hjem til sine familier under det kinesiske nyttåret?

Å, slo de på 5G først mye senere i de andre kinesiske storbyene?

Skjønner’u???

KOMMER TERRORLOVENE TIL ANVENDELSE FOR DE NÅ PÅGÅENDE MASSEMORD?

Takker for et hvert bidrag!

Spleis.no/ab2023Del2

Anders Brunstad
Forsker og freelancer

Se først på effekten av 3. dose søyle 5, 2. halvår 2021

Se på «Effektene» av 5G og 4. dose i 2. halvår 2022 på Befolkningen i Trondheim i Aldersgruppe 65-79.

Gul graf. Inkl tusenvis av Microcelle Antenner i tillegg til 5 G Basestasjoner

ER IKKE DETTE ET PÅGÅENDE MASSEMORD OG DEPOPULASJON AV DE OVER 65 ÅR?

BLIR ELITEN PÅ DENNE MÅTEN KVITT DYRE KREDITORER SOM SKULLE FÅ NOEN GODE ÅR PÅ PENSJONER OG OPPARBEIDEDE SOSIALE RETTER?

Er det i realiteten det som nå skjer?

Det er etablert i amerikanske rettsakter helt tilbake til 1965 og i Kvikk saken og Radarsaken i Norge at Microbølge teknologi er svært skadelig. Der er rapporter tilbake til 1971-72 som både forskere, eliten og topp politikere kjenner til om at 5G teknologien, som IKKE ER NY, er svært farlig

Derfor kan de IKKE PÅBEROPE SEG UVITENHET.

DET MOTSATTE ER TILFELLE

DETTE ER OVERLAGT.

DET ER OVERLAGT MASSEMORD AV BIBELSKE PROPORSJONER.

KOMMER OPPGJØRETS TIME SNART?

Jeg ber til Vår Herre hver eneste dag.

Jeg føler meg nesten fysisk syk etter å ha kommet frem til denne erkjennelsen eller totale innsikten

Massedøden er en REALITET

OG INGEN KONSPIRASJONSTEORI

DET ER DERIMOT EN KONSPIRASJON

SOM KOBLES TIL EN MULIG KILDE SOM NOEN PÅSTÅR DE FANT VED EN TILFELDIGHET I 1986.

Dokumentet er fra 1979; og er en slags Årsrapport nr 25 i rekken.
Fra Bilderberger gjengen av ELITEN

TITTELEN PÅ HEFTET ER;

«SILENT WEAPONS FOR A SILENT WAR».

Jeg ble dårlig i 2-3 dager når jeg fattet innholdet. Det er en «mekanistisk og matematisk metode» for å skape tyranni og utføre biologisk krigføring med microbølger mot hele menneskeheten koblet til avansert økonomisk teori og enorm datakraft.

Og de anvender en svært avansert økonomisk teori som er så kraftfull at de har holdt den hemmelig; og slik at selv jeg som fikk full pakke av både Micro og Macro på NHH i 1987–1990
IKKE FIKK ENGANG KJENNSKAP TIL DEN.

DET ER I FRA DENNE HEMMELIGE TEORIEN DEN ØKONOMISKE KRIGFØRINGEN GJENNOM

DEN «FALSKE FLAGG OPERASJONEN»

SOM «DET GRØNNE SKIFTER ER»

BLIR FØRT MOT «VESTENS ARBEIDER OG MIDDELKLASSE.»

DET ER DET SOM FAKTISK SKJER.

Der er mange kilder til dokumentet. Det virker heilt autentisk og anses som det beste dokumentbevis i tillegg til Klaus Schwabs «samlede verker».

Samt Bibelen og særlig Johannes Åpenbaring, men også mange andre steder

Her er en av mange kilder til beviset;

Og en til: den jeg fant først


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *