VIKTIG ,SPRE VIDERE! Vedrørende anmeldelsen (c19 Sykkylven)

Supert om du kan hjelpe meg å dele i Grupper. Fb har blokkert meg. Svært viktig sak!

Min signerte Politi Anmeldelse fra onsdag 12.4.2023

Https://Spleis.no/Ab2023Del3

Jeg viser til min signerte anmeldelse fra 12.4.2023, som jeg overleverte i tre fysiske dokument pakker til vakthavende Politimann i Sykkylven.

 1. Et svært personlig skriv på 14 sider, et varsel fra Varsler opprinnelig fra 14.4.2021, om et pågående folkemord knyttet til eksperimentelle gen preparatar aka Kjemio medisin til svært syke kreft pasienter. Og med en rekke dokumenterte overgrep fra Politi i Ålesund og Sykkylven. Saken anmeldt tidligere, uten å få et saksnr. Men: Saken var kjent, sa vakthavende politi i Sykkylven 12.4.2023 til meg.

(Det ble i juni 2021 også innlevert 16 stk Saker til Tingretter med krav om full stop i Vax, men mine retter ble stoppet av en Tingrettdommer i Oslo). Og en norsk klage til ICC ble sendt inn den 8.5.2021). Men stoppet pga ICC hevdet at Norge selv først må etterforske før ICC kan evt tre inn – hvis Norge ikke gjør det som siste instans).

 1. en PowerPoint presentasjon på 20 sider, ny sak C19 vax og 5G kobles til historisk økning i massedød og invaliditet og infertilitet.
 2. en Powerpoint presentasjon på 40 sider. Detaljer fra min statistikk pakke. Og annet viktig materiale.

Fakta; Over 6000 personer er drept i perioden 13.3.2020 og 13.3.2023 jfr Statistikk fra SSB mot historisk snitt.
(I desember 2022 og januar 2023 så døde mer enn 800 personer hver måned «meir enn normalt» for desember og januar). Når dette var et faktum; gikk jeg 100% inn på å forske på hva dette kunne skyldes; jeg trodde først på VAX, men jeg fant enorme forskjeller på By og Land, særlig Grisgrendt land) som IKKE kunne forstås i «Vax narrativet».

Dokumentasjonen kobler dødsfalla, som er historisk store med opp til 20 X Standardavviket særlig på Aldersgr 65-79 år.
Målt mot snittet av 2016-2019

A. Til de eksperimentelle «gen preparatene».

B. Og til utrullingen av 5G.

Antatte ansvarlige gjerningsmenn er listet opp, samt de medsammensvorne.

Det er Falsk Alarm mht Sars-2 i bunn. Det hele var en Global Bløff. Fake.

1) NATURE rapporten av 3.2.2020 som påstod å ha identifisert Sars-2 er et Falsum; bevis inngår i dokumentasjonen. Mye mer tilgjengelig.

2) Min statistiske analyse konkluderer med INGEN ØKT DØDELIGHET FOR 80+ i perioden 13.3.2020 og 1.7.2021 (tvert i mot; en Underdødelighet).

3) Ex Vice President i Pfizer, Mike Yeadon har kommet fram til samme konklusjon på selvstendig grunnlag.

8 løgner ; avslørt av Mike Yeadon

http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2023/04/14/dr-mike-yeadon-s-key

4) FHI oppgav den 30.11.2020 at Sars cov 2 hadde en Case Mortalitet på 0.11%. Lavere enn normale sesongvirus. Og også mindre smittsomt. Men det er trolig feil; den var på 0.0. Da viruset ikke var smittsomt?

5) PCR testen var basert på den debunka falske NATURE rapporten, og dermed totalt ubrukelig. Se min dokumentasjon. Samt linker til Mike Yeadon.

Jeg vil også ettersende mer dokumentasjon; saken er svært alvorlig, den er på linje med 2. verdenskrig både i Norge og i Verden

Jeg har nå forsket på dette i over 2 år.

Koblet til en enorm mengde Vitenskapelig forskning fra verdens fremste uavhengige forskere.

Dertil; jeg laget en enorm og unik statistikk database i Excel for Norge, ved å laste ned fra SSB dødsstatistikk fra ca 100 kommuner og fra «heile landet», sortert disse i grupper for når de fikk eller får 5G.
(Jeg har vært ekspert på regneark siden 1984-1986, og hadde da ene-ansvaret i 1. halvår 1986 for å lære opp Forsvarets Overkommandos Plan og Budsjett avdeling i å bruke Multiplan til å lage Forsvarsbudsjettet Dok1. Med fokus på «utland og valuta»).

Det fremkommer et mønster av en svært sterk korrelasjon koblet særlig til 3. og 4. dose, samt utrullingen av 5G. Vitenskaplig litteratur påpeker en umiddelbar og kortsiktig stråleskade effekt, og en mye sterkere på sikt.

Der er svært mye “Litteratur” ute nå på Vaksine skader og død, og nå tiltar også dokumentasjon på 5G. Skader og død fra 5G, «vaksiner», og Grafen i vaksinene synes å mer enn delvis overlapper hverandre.
Særlig sterk effekt fra påstått Grafen dokumentasjon fra Spania; La Quinta Column

5G og Grafen i vax samspiller mot sterk økt dødelighet, særlig i den delen med svakest immunsystem, som er Aldersbestemt 65-79, 80+, samt koblet særlig til 3. og 4. dosen.

Tung faglig presentasjon om Grafen;
Denne er lang, men svært solid.
https://www.bitchute.com/video/LSSb50xlTMLH/?fbclid=IwAR1MaZ_K1A6Hm7fzcSxqbtpXVBNh25PFxmvaAssPQVZ8FlCIF-BBUPrf3tc

Statistikken bekrefter denne teorien.

Det rettslige grunnlaget for at det synes å være ca 3000 drepte av eksperimentelle gen preparater kobles til Bio terrorisme og Terrorlovene i Kap 18 i Straffelova, likeså den enorme psykologiske krigføringen og de ulovlige nedstengningene og de latterlige men kriminelle maskemandatet og hotell karantene av friske mennesker. Alt i strid med grunnleggende menneskeretter, Grunnlova og særlig til den spesifikke Nurnberg protokollen om «informert samtykke».
(Alternativt; kspittel 6,7 og 8 i ICC domstolen i Haag.

Dertil ca 3000 drepte koblet til 5G.
Dette antas utifra total dødelighet i byer med 5G kontra Kontroll grupper i grisgrendte strøk; med høy dødelighet i 66-79, men ca det dobbelte i Byer med ekte 5G.

NB! Dette antas å øke dramatisk ETTER 5. DOSE OG FORTSATT 5G UTBYGGING OG LANGTIDSSKADER AV 5G ANTAS Å FÅ BIBELSKE PROPORSJONER PÅ DØD OG FERTILITET OG FOSTERSKADER.

5G er radiologisk krigføring: Det er velkjent siden 1972 at Microbølge stråling er livsfarlig.

Kilde; Barrie Trower, ex MI5-6

Full pakke;
https://www.reddit.com/r/invisiblerainbow/comments/117fv5c/interview_with_barrie_trower_expert_in_microwaves/

Ekte 5G på 2-6 ghz er microbølge. Planen er videre å gå til 26-40 ghz. Det vil være enda værre.

Teknologien kobler 64 micro antenner i en kjegle mot bruker. Hver antenne har en sende effekt på 20 Watt
Total effekt er på 1280 Watt

(Kontra 4G plus med to antenner hver med 40 Watt totalt 80 Watt sende effekt. )

I bybildet vil man kunne være under 2-3 slike antenner. Per operatør. (Samt 5G på jobb og hjemme via Fiber).

Det kan forklare hva som skjedde i Trondheim i 2022: Utrulling av tusenvis av Microcelle Antenner.
Tilsvarende i Storbyer og mindre byer. Men IKKE I GRISGRENDTE STRØK.

Kvikk saken og Radarsaken beviser at man kjente til Risikoen.

Dermed er det bevisst og Overlagt.

De over 65 år har automatisk og biologisk et svekket immunsystem om de ikke kompenserer med D3 vitaminer.

Hvorfor sier ikke FHI noe om dette?

Hvorfor kjører de nå ut 5. dose, når de veit hvor dødelig nr 3 og 4 var?

Jeg legger ut mer info i det følgende:

Anders Brunstad 12.4.2023:

I dag ble det levert en Politianmeldelse til Sykkylven Lensmannskontor.

Denne ble levert fysisk i tre deler;

 1. Varsel fra 14.4.2021; 14 sider
 2. Del 2: 20 sider powerpoint
 3. Del 3; 40 sider Powerpoint

Del 2 og 3 er bare sammendrag.

Detaljer og mer dokumentasjon blir ettersendt.

Den omfatter både de svært kriminelle C19 tiltaka, Falsk Alarm, Systematiske brudd på Grunnlova og Terrorlovene, Stygge brudd på Nurnberg konvensjonen med eksperimentelle gen terapi / Biovåpen, samt livsfarlig intro av 5G mot bedre vitande. Og blokkering av effektive og svært ufarlige medisiner som HCQ og Iver mektin; mot 5G stråleskader.

Dette er bare begynnelsen på overlevering av dokumentasjon

Svært mye arbeid gjenstår mot WHO, Grafen, 5G. Jobben min fortsetter for å kaste lys, og gi håp også for de som tok 2-3 vakser. Risikoen avtar over tid. Og menneskekroppen regenererer seg særlig om natta og kvitter seg med gift som grafen og fremmedptoteiner fra mRNA mv.

Det er klart en stor fordel at vi er i dragsuget etter Sveits; som nå i prinsippet har kriminalisert videre «vaksinering». Etter en tilsvarende Politi anmemdelse der.

Vi får håpe på at Politiet også i Norge ser at Dødeligheten må kobles til både den ene og den andre Elefanten i rommet. (Vax og 5G).

Mitt hovedfunn er;
Langt lavere dødelighet i Kommuner i Grisgrendte strøk uten ekte 5G med de farlige Microcelle Antennene som utplasseres særlig i byene, tett i tett, med helt ny microbølge teknologi og opp til 1000 mb/s.

Spleis.no/Ab2023Del3

Ovenfor; Stor Kontrollgruppe i lyseblå: Akkumulert total dødelighet i 6 halve år fra 1. halvår 2020 til 6. som er 2. halvår 2022. Altså; En enorm forskjell. På 10-25%.

Nedenfor; Trondheim med Full 5G i 2022. Aldersgr 65-79.
Rød Kontrollgr 1: 17 små kommuner UTEN 5G, men nokså «likt vaxa».
NB! Denne effekten kobles primært til Vax. Og må tolkes i en 3 års periode. Det skal ha vært grafen i Influensa vaksiner fra 2019, som en juvenant, dvs i små mengder.

Tilsvarende i UK; litt ensidig på Vax

NRK VS BBC??

Mr Musk interview
Elon Musk accuses BBC of covering up vaccine side effects

https://www.telegraph.co.uk/business/2023/04/12/elon-musk-bbc-interview-vaccine-side-effects-cover-up/

Full interview

https://www.bbc.co.uk/news/av/world-us-canada-65249139

Mr. Musk

Does the BBC hold itself at all responsible

for misinformation regarding masking

and side-effects of vaccinations

and not reporting on that at all?

And what about the fact that the BBC was put under pressure by the British government

to change the editorial policy, are you aware of that?

The BBC declined to comment on Mr Musk’s claims.

Mr Musk

Spoken about having “major side effects” after 2nd covid vaccination

Left him feeling as if he was “dying for several days.”

The BBC’s liberal bubble has finally burst

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/04/13/the-bbcs-liberal-bubble-has-finally-burst/

Huge thanks to Musk for exposing the corporation’s groupthink with such forensic, dancing wit.

Six things we learned from Elon Musk interview

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-65251160

In March, Twitter said it removed 400,000 accounts in one month alone to help make Twitter safer.

My experience is there is less misinformation rather than more

Sitert fra en venn;
« OM GRAFEN I VAX VS FAKTISK.no

FDA erkjenner at Graphene er en del av kvaksen…

og her faktabenekterne

https://www.faktisk.no/artikler/zm9we/nei-koronavaksinen-inneholder-ikke-grafen

Da mangler kun den OFFISELLE erkjennelsen på sammenhengen mellom «Covid» – Graphene og 5G…den «uofffisielle» har vært klar lenge, og nå som man innrømmer at det er graphene oxide i suppa, mangler KUN den, så er det «fullt hus»
Sitat slutt»

Det rådende narrativet er at Covid kom til oss i mars 2020 som et svært farlig og dødelig virus kanskje sloppet ut av en BioLab fra Wuhan og at det er smittsomt og farlig.

Jeg begynte å studere statistikk på NHH i 1988. Jeg har hatt interesse og innsikt i Vitenskap og Hypotese testing siden jeg studerte på Blindern i 1986, Ex Phil.

Jeg startet med å se på dødsstatistikk fra statlige kilder for 2020 i januar og februar 2021, og har altså holdt på i vel 2 år.

Jeg fant da en underdødelighet i Norge i 2020, og en liten overdødelighet i Tyskland, Frankrike, Canada og USA i 2020, men på samme nivå som i 2015, da man skyldte på en litt hard influensa.

Etter at jeg forstod vi hadde en noe høyere dødelighet i 2. halvår 2021, så tenkte jeg som mange andre at det var 3. dosen.

Den første Hypotesen er dermed følgende:

H1: Er Sars-Cov19 et svært farlig og smittsomt virus?

Vi har blitt fortalt at de Over 80 har høyest risiko, mer enn de yngre 65-79.

Ved en analyse av dødeligheten fra SSBs tabeller fra 2016-2022, kom det frem at de over 80 år har en lavere dødelighet i 2020 og 1. halvår 2021 enn det historiske gjennomsnittet fra 2016-2017-2018 og 2019.

Hvis Covid 19 var så farlig, så er dette da merkelig at ikke slår ut med en overdødelighet i den svakeste aldersgruppen.

Altså; Dette svekker hypotesen, H1. Viruset og varianter kan eksistere, men de har ikke hatt noen negativ effekt på den aller eldste aldersgr.

«Vaksineringen» derimot, synes å kobles til en stor økning i både dødelighet og sykelighet i det tidsrom de settes. Særlig gjelder dette for 3. og 4. dose.

H2: Vaksine dose 3-4-n kobles til økt dødelighet? Særlig i 65-79?
Kobles til forskning som Cleveland studien.

Samtidig, må også andre hypoteser stilles om det kan være andre årsaker som kan spille inn.

H3: Grafen i vaksiner øker død og sykelighet ? Forskning på dette.
Faktasjekk: Er det Grafen i vaksinene? Også i 2019 influensa vaksiner?

OG; Samspiller innholdet i vaksinene med andre faktorer?

Etter at jeg forstod vi hadde en noe høyere dødelighet i 2. halvår 2021, så tenkte jeg som mange andre at det var 3. dosen. Eller en forsinket effekt av de to første (Internasjonal ny forskning peker på det siste)

Etter den historisk sterke økningen i dødelighet i 2022 på senhøsten, trodde jeg fortsatt på at det var 4. dosen og at det var det hele.

Når jeg begynte i januar 2023 å se nærmere på SSBs statistikker for 2022, ved å sammenligne nabo kommuner som Ålesund og Stranda og Sykkylven, fant jeg et stort avvik som jeg ikke forstod; mye værre i Ålesund. Så jeg gikk inn og lastet ned månedsstatistikker først for 10-15, og så 50 kommuner spredt over heile landet, og jeg kunne ikke forstå hvorfor det er så enorme avvik, særlig i 65-79, og mye mindre i 80+.

Jeg studerte også mye internasjonalt og fant noe om at 5G kunne spille en rolle.

Dermed kom en ny hypotese;

H4; 5G utrulling og særlig utbredelse av Microcelle Antenner øker dødeligheten, særlig i 65-79.

Wuhan satte på 10.000 5G antenner den 30.11.2019.

Flere storbyer slo på 5G utover i 2020. Oslo, Bergen, Trondheim, mv slo på 5G fra basestasjoner 13.3.2020

Ålesund fikk 5G minst ett år før Sykkylven, og har trolig også fått en del Microcelle Antenner pr 2. halvår 2022.

Hva er mulige og påviste skader fra 5G stråling?

Det viste seg at en forskningsrapport fra 2021 viste de samme type diagnoser som Covid og Lang Covid. Og de gjorde ikke annet enn å påpeke dette.

Her kommer en som flere kjenner;

H5: Vitamin D manko gir økt dødelighet. Kobles til Alder 65+, fedme og Diabetes. Økt D, bedre helse pga sterkere immunsystem

Samtidig kom hypotesen inn fra et spansk forskerteam, som hadde funnet grafen i samtlige typer av C19 vaksiner. Og som forklarte fenomenet at armen ble magnetisk etter «skuddet».

Og forskning hevder at grafen også har en type av skader og diagnoser stort sett likner de påståtte til Covid virus varianter.

Jeg viser nå til en helt ny artikkel;

mRNA-vaksinene har en forferdelig sikkerhets­profil, og jeg er ikke sikker på om noen burde ta dem, sier Floridas folke­helse­sjef Joseph Ladapo.

Det var under en pressekonferanse i Winter Haven, Florida, i forrige uke at Ladapo felte denne knusende dommen over mRNA-vaksinene mot covid-19-sykdom, melder Florida’s Voice.

5G utrullingen går over 3-4 år, Telia leder an foran Telenor og ICE kommer etterpå. 5 G er HEILT NY TEKNOLOGI.

1) med 64 antenner kontra 2 på LTE

2) med langt høyere Watt effekt

3) med langt høyere frekvens fra ca 1.8- 3.6-3.8 Gjz

4) med ikke bare basestasjoner, men også tett i tett i bybildet med Micro celle antenner skjult i gatelys armaturer, særlig i byene, mens på landsbygda er det mest basert på 5G basestasjoner (som egenntlig teknisk sett er 4G+.)

I Trondheim var de først ute både med Basestasjoner og Microcelle antenner. Det gjør byen unik i min statistkk og observasjoner.

Det understrekes at mine funn er korrelasjon i tid og mot Tiltaka og IKKE nødvendigvis en årsak til det som vi ser.

MEN: Det styrker hypotesene om at injeksjonene og 5G begge og hver for seg kan kobles til effekten.

MEN; Det eksisterer anerkjente vitenskaplige metoder for å gå fra Korrelasjon til kasualitet. Det er bare tiden og veien dit koblet til metode.

OG; Den utelukker heller ikke at effekten kan forsterke seg ved kombinasjonen av begge.

F.ex. Muligens koblet til funnet av Grafen i Vaxene, dokumentert av flere uavhengige forskerteam i UK og Spania

Grafen er et metall, en superleder, har egenskaper som et batteri, kan fungere som en transformator og transistor og konvertere mottatt 2-4 GHz fra 5G med 1000 X til 2-4 TeraHz. Dette er kjent fra forskning på nano Grafen i over ti år.

H6: Sars-Cov-2 viruset er trolig ikke smittsom fra menneske til menneske.

(I så fall; da er maskehysteriet og all den hyteriske testinga, lockdown og «social distancing» totalt meningsløst. Og selvsagt også vaksiner).

VAR DET EN GIGANTISK SVINDEL?

«EN PSYKOLOGISK KRIGFØRING?

OG EN KRIMINELL FALSK ALARM?»

EN TERROR KAMPANJE?

I så fall kommer denne til Anvendelse;
Straffeloven kapittel 18; Terrorloven

Ledd a), b) og c)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-3?q=Falsk%20alarm

Lov om straff (straffeloven)
Annen del. De straffbare handlingene
Kapittel 18. Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger

Kapitlet tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.

§ 131.Terrorhandlinger

En straffbar handling som nevnt i §§ 138 til 141, § 142 første ledd, §§ 143-144, 192, 238, 239, 240, 255, 257, 274, 275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd.

Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt
a. å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
b. å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
c. urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon.

Test; Aldersgr 80+ har en underdødelighet i Norge i 2020. Hvordan er det forenlig med et farlig virus? Som skal ramme de eldste mest?

Påstand1: Smitten oppstår fra enten nylig utplasserte basestasjoner og Microcelle Antenner av 5G stråling ELLER C19 injeksjoner som inneholder store mengder grafen oksyd samt LNP og mRNA gen endrende toksiske instruksjoner.

Påstand2: Virusvarianter eksisterer som et resultat av en cellesykdom som utskiller skadde protein rester som utskilles fra cellene i deres kamp mot å overleve et biologisk angrep koblet her til stråling fra enten 3G 4G- (1) 5G ELLER (2) mRNA instruksjoner, ELLER (3) grafen transistorer som er selvbyggende og bevist å eksistere etter 3-4 doser.

(Bevis; De vaksinerte slår ut som en kode på Blue Tooth som en uidentifisert IP adresse). «De er merket».

Og virus er slik å forstå et resultat av sykelighet og ikke årsaken.

Altså korrelasjon og ikke kausalitet.

Symptonene på Covid 19 tilsvarer hva etablert forskning tilskriver (1) 5G og (2) mRNA instruksjoner og (3) grafen i vax hver for seg og totalt.

Dertil en ekstra booster effekt kombinert i takt med flere doser.
—>Koblet til økt mengde grafen.
—> Og økte doser av mRNA gen endrende instruksjoner.

Dette kan forklare den enorme økte dødeligheten etter 3. og særlig 4. dosen. 2. halvår 2021 og 2022.

Inkl den målbare svekkelsen i immunsystemets IgGx og IgG4.

Faglitteratur. Der er MANGE flere.
https://fjfsdata01prod.blob.core.windows.net/articles/files/1020844/pubmed-zip/.versions/1/.package-entries/fimmu-13-1020844.pdf?sv=2018-03-28&sr=b&sig=YrrIteMFKstzvcV7DjigXvlb%2BLLmuUVFFcjk7xWl8ZU%3D&se=2023-03-26T06%3A40%3A22Z&sp=r&rscd=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27fimmu-13-1020844.pdf

Og Straffelovens Kapittel 18 kommer til anvendelse.

NB! Det er en hypotese som må testes ut på basis av anerkjent vitenskapelig metode av forskere og bli fagfellevurdert.

Ellers så bor jeg heilt i utkanten av storbyen Poznan, (størrelse som Oslo, og fylket Storpolen med 4-5 mill), med en stor skog og villsvin rett utenfor døra. Har bare 3G på soverommet og av og til svak 4G LTE i stua, et typisk murhus på ca 250 m2. (Har slått av 4G/5G ruter etter hjernesus i januar).
Bor akkurat utenfor 5G dekning.

Jeg går mye turer i skogene, og lytter ofte på nedlastede podcasts fra USA og på de glitrende korte daglige Podcaster fra Hans Rustads egne skogsturer.

Fordi det er delvis elendig dekning selv på 3G i skogene. Altså; 3G virker nesten ikke. (Bruker kabel til ører, ikke blåtann).

Observasjon; i de delene av skogen med elendig 3G dekning, 3 steder, er det satt opp store mengder av birøkter kuber. Massevis. Polakker og Øst Europeere elsker honning. De suser som en storm i april og mai og finner blomster buske skogen rett utenfor soverommet mitt.

Lokalt sies det om området er «bra for microbiologi». Kodeord; Lite elektromagnetisk skadelig stråling

Dertil: Polen bruker ikke EUs høye normer for stråletoleranse, men de lave og mer konservative gamle Sovjetiske. (Fra 60-70 tallet).
Starlinks satelitter må sende på halv 5G styrke over Polen…

Så til hypotese nr 7:

H7; Bier utplassert i kuber i dårlige 3G soner kan overleve over tid. Bier i sterke 3G, 4G og 5G soner dør ut relativt nær i tid til Full 3G og har allerede dødd ut.

Trolig lignende med mygg og mange andre innsekter.

Ikke langt unna, ved hovedveien og jernbana, og rett ved et nytt Hilton hotell, ca 3 km unna, er der en ny 5G basestasjon. Og nesten rett under et «historisk birøkter museum». Med gamle og historiske typer av bikuber. De er tomme. Ingen i drift. Hvorfor?

Forklarer dette både «rypedøden» mange steder og «dårlig utvikling for ørret i mange utsatte høyfjells vann» med insekter som viktigste næringskilde.

Det hadde vært en god ide å få frem et team av gode forskere på forskerprosjekt på temaet;

Birøkting i Polen på «randen av EMF regnbuen». Ikke sant?

Dette er viktige saker for «The Planet Earth snd The Human Condition.»

Dessverre har MSM og Big Capital lagt sensur over fakta knyttet til både stråleforskning og fakta, og over HELE 105 år TILDEKKET RUDOLF STEINERS PÅSTANDER OM AT VIRUS ER EN EFFEKT OG IKKE ÅRSAK TIL NOE

OG laget et konstruert Narrativ om Farlige Virus og Skapt en gigantisk vaksine industri som har profitt motiv

(Ved skremme folk med frykt propaganda i en proff Goebbels stil).

OG ANDRE MOTIV KOBLET TIL RASE OG DEPOPULASJONSTEORI FRA EN OND ELITE (Velkjent fra 1930-åra).

og er skyld i massedrap og er trolig koblet til at svært mange barn er født med ulike diagnoser som autisme og Aspbergers syndrom

I 1918 kom «Spanskesyken» samtidig med en voldsom økt bruk av radio til militært samband og storutbygging av sivile radiostasjoner med stor effekt på FM bandet. Og en Rockefeller skal samtidig ha testet ut hele 23 eksperimentelle «vaksiner» på amerikanske soldater eller Prøvekaniner…

Noen påstår at AIDS er koblet til en bestemt vaksine og er en «blodsykdom» overført i blod og ikke andre kroppsvesker. PCR testens oppfinner påstod at HIV ikke var årsak til AIDS. Men bare litt korrelert.

Tilsvarende 2021-23?
Noe lignende skjer nå med 5G og «c19» eksperimentelle injeksjoner.
Men i en gigantisk målestokk med over 5 milliarder mennesker med på eksperimentet.

I 1956-57 kom «Asian Flue» samtidig med at de bygget ut microbølge radar og militær kommunikasjon

I 1968 kom «Hong Kong influensa» på samme tid hvor Stormaktene utplasserte satelitter med store EMF effekter

I 1981 kom en «uvanlig tidlig influensasesong» samtidig med utrulling av NMT mobil i USA og Europa

I 1991-2 kom en «uvanlig sterk influensa sesong» samtidig med utrulling av 2G.

I 2001 kom en «særnordisk hard influensa pandemi» samtidig som 3 G ble lansert. Og ikke før årene etter nede i Europa når de lanserte 3G noe senere.

I 2010-2011 fikk vi så «Svineinfluensaen». Samtidig som de lanserte 4G.

Så kom Covid 19 ellerSars-Cov-2 viruset» i desember 2019, først i Wuhan. Måneden ETTER de slo på 10.000 5G antenner.

Og noe senere i storbyene i Vesten og Asia.

På den annen side;
Hvis det var og er et smittsomt virus; hvorfor kom smitten fra Kina til Vesten på Fly?

Og IKKE til storbyer i Kina i Januar 2020 når millioner reiste hjem til sine familier under det kinesiske nyttåret?

Å, slo de på 5G først mye senere i de andre kinesiske storbyene?

ER IKKE DETTE ET PÅGÅENDE MASSEMORD OG DEPOPULASJON AV DE OVER 65 ÅR?

BLIR ELITEN PÅ DENNE MÅTEN KVITT DYRE KREDITORER SOM SKULLE FÅ NOEN GODE ÅR PÅ PENSJONER OG OPPARBEIDEDE SOSIALE RETTER?

Er det i realiteten det som nå skjer?

Lånt fra en Venn;

Konspirasjonsteori vs Vitenskap

Vitenskap er Teori, og teorien skal bygges på empiri som er observasjon og erfaring.

En konspirasjonsteori, blir derav til vitenskap, når man via observasjon og erfaring kan bevise teorien, og at forsøket med de samme parameter, kan gjentas av hvem som helst, der resultatet så skal bli det samme.

Da er ikke en konspirasjonsteori lengere en konspirasjonsteori, men det vitenskapelige faktum til teorien falsifiseres ved at den motbevises.

Det er ikke lengere mulig å falsifisere C-19 plandemien, empiri i tonnevis, ledsaget av dokumentbevis ingen fri og uavhengig domstol kan underkjenne, viser at det er VI som har VITENSKAPEN på vår side, det er ikke lengere en eneste konspirasjonsteori her som ikke nå er konvertert til Vitenskap…og vi VET nok.

Det eneste vi ikke vet, er når dette tilsynelatende urokkelige korthuset faller i alle land, og at de ansvarlige får som fortjent, for sannheten og den faktiske vitenskap er forlengst på bordet alle steder, så dette kan ikke bli stående stort lenger.

Så litt til Steigan;
I ettertid så er dette heilt klart å forstå som Terrorisme finansiering:

FOR WHOM THE BELLS TOLLS

CEPI ble brukt til å finansiere mRNA c19 vaksiner til å eksperimentere ut disse på folk i den 3. verden.

Resultatet er at flere millioner ble drept og titalls millioner ble alvorlig skadet.

Den største sponsoren av denne biologiske krigføringen er Erna Solberg og altså partiet Høyre og de som var med på dette av andre partier i Regjering og på Stortinget.

Straffelovens Kapittel 18; omhandler mange former for terrorisme. Både mot eget folk og mot Andre Folkegrupper.

Er Oppgjørets Time snart kommet for Norges største terrorist og hennes mer eller mindre Globalist faszistiske parti, Høyre?

Mye tyder på at Dommens Dag snart kommer.

Akkurat som i boka til Ernst Hemningway;

FOR WHOM THE BELLS TOLLS!

Så til Historisk Kobling utført av Ex MI5/6 ansatte; og til annen dokumentasjon

 1. John Coleman. Ex MI5-6
 2. Barrie Trower. Ex MI5-6

Det er etablert i amerikanske rettsakter helt tilbake til 1965 og i Kvikk saken og Radarsaken i Norge at Microbølge teknologi er svært skadelig. Den gang var de fleste offera noen ganske få i Forsvaret.

Der er rapporter tilbake til 1971-72 som både forskere, eliten og topp politikere kjenner til om at 5G teknologien, som IKKE ER NY, er svært farlig (Ref. Barrie, MI5-6).

Derfor kan de IKKE PÅBEROPE SEG UVITENHET.

DET MOTSATTE ER TILFELLE

DETTE ER OVERLAGT.

DET ER OVERLAGT MASSEMORD AV BIBELSKE PROPORSJONER.

Jeg føler meg nesten fysisk syk etter å ha kommet frem til denne erkjennelsen eller totale innsikten

Massedøden er en REALITET

OG INGEN KONSPIRASJONSTEORI

DET ER DERIMOT EN KONSPIRASJON

SOM KOBLES TIL EN MULIG KILDE SOM NOEN PÅSTÅR DE FANT VED EN TILFELDIGHET I 1986.

Dokumentet er fra 1979; og er en slags Årsrapport nr 25 i rekken.
Fra Bilderberger gjengen av ELITEN

TITTELEN PÅ HEFTET ER;

«SILENT WEAPONS FOR A SILENT WAR».

Jeg ble dårlig i 2-3 dager når jeg fattet innholdet. Det er en «mekanistisk og matematisk metode» for å skape tyranni og utføre biologisk krigføring med microbølger, og høyere energipriser mot hele menneskeheten koblet til avansert økonomisk teori og enorm datakraft.

Og de anvender en svært avansert økonomisk teori som er så kraftfull at de har holdt den hemmelig; og slik at selv jeg som fikk full pakke av både Micro og Macro på NHH i 1987–1990
IKKE FIKK ENGANG KJENNSKAP TIL DEN.

DET ER I FRA DENNE HEMMELIGE TEORIEN DEN ØKONOMISKE KRIGFØRINGEN GJENNOM

DEN «FALSKE FLAGG OPERASJONEN»

SOM «DET GRØNNE SKIFTER ER»

BLIR FØRT MOT «VESTENS ARBEIDER OG MIDDELKLASSE.»

DET ER DET SOM FAKTISK SKJER.

Der er mange kilder til dokumentet. Det virker heilt autentisk og anses som det beste dokumentbevis i tillegg til Klaus Schwabs «samlede verker».

Her er en av mange kilder til beviset;

Og en til: den jeg fant først

Dertil er det nok en kilde; ei bok fra Dr John Coleman, (ex MI5/6) fra 1991, som hadde forsket på dette i 20 år.
Boka er også noe seinere presentert i en lang pressekonferanse.

The Committee Of 300 – Fourth Edition : Dr. John Coleman : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

https://archive.org/details/dr.-john-coleman-the-committee-of-30

Som youtube video;

Dette er bare ca 1% av kildene.

Statistikk pakken er nå snart klar, og vil bli overlevert til Forskermiljø i neste uke.

De vil da få mye å tygge på!!

Det er INGEN KONSPIRASJON AT VI ER INNE I EN SLAGS STILLE 3. VERDENSKRIG.

Den enorme økte dødeligheten må ha en årsak;

Den kobles til 5G og Vax med grafen.

Og ikke til noe virus.

THE C19 PANDEMIC STARTED IN WUHAN ON 30.11.2019.
IMMEDIATELY AFTER THEY STARTED 10.000 5G ANTENNAS

Read and understand why this is the most likely explanation coming out of my research project the last 3 months.

https://www.spleis.no/AbDel3

See this link;

https://usmortality.substack.com/p/sars-cov-2-genome-assembly-part-2?utm_medium=email

This researcher has evidence that the Original Peer Reviewed Nature Article on the «existance of a fully sequenced Sars-Cov-2»

IS A FRAUD! The Experiment was not possible to replicate. The situation of how they got the material is also fishy

My theory now at this point is that the Origin of the Pandemic is Real and it started in Wuhan

Wuhan started 10.000 5G Antennas on 30.11.2019 causing Massive Radiation Harm to especially 50+ and 65-79, much less at 80+

The virus is real, but not a dangerous Pathogen and probably not contagious

Its a natural occurring by-product of RNA protein waste which is expelled from Cells fighting a Radiation Attack.

The Immune Compromised are classified by a bit simplified as the Group with a «Lack of D vitamin», which correlates to

 1. 65+ by human biology due to lack of enough natural production of D
 2. Diabetes and Overweight people as Fat binds D causing a lack if it
 3. Dark skinned people in Northern Hemisphere due to lack of D.

The 5G Technology is radically
Different then 4 G because;
1) It uses a matrix of minimum 64 directional antennas vs 2 for LTE
2) it uses in cities a massive quantity of Microcell Antennas powered with 64 x 20 Watt on ultta high frequencis of 3.6-3.8 ghz
3) the Basestations ALSO uses massive directional matrixes of antennas

The total energy increase of the Microwave Electromagnetic fields increases 10 fold in cities due to the compounded effect of the Base stations plus the microcell Antennas

And this is again in most countries trippled down by 3 different operators

I came to this conclusion by Accident;
I was researching the effect on the 4th shot autumn 2022: and I found a huge variation UNEXPLAINED.

I have therefor done a very comprehensive All Cause Mortality study in Norway from 2016-2022

Sorted by Municipalities, Age Groups, Sex for 50 big and smaller ones as well as the country as All.

Sorted and summed up in Groups

 1. Got 5 G in 2020
 2. Got 5G in 2021
 3. Got 5G in 2022
 4. Will get 5G in 2023 as control group

There is also the Element of the 5G roll out takes time;
A. Phase 1: Base stations follows Fiber Roll Out
B.Phase 2; Microcell Antenna Rollout

Trondheim was the Early Rollout of 5 G along with Big Cities and some others.

Trondheim is the home city of the Norwegian Top Tech University and the City also rolled out City 5G Wifi on top of it all.

They rolled out 5G micro antennas during 2022

Look now to the chart below; Trondheim in Yellow on the top

The Control Group of 17 small municipalities has approx the same size of population as Trondheim.

But these will not get 5G before in 2023-2024.

You can see that Trondheim has MORE THAN DOUBLE EXCESS DEATH in the Age Group 65-79 than the Control Group 34% vs 14%.

The increase in excess death seems to come approx EQUALLY FROM

 1. A very deadly 4th injection (which less than 20% of the population took ) vs 60% of the 3rd shot (the Cleveland study confirms this).
 2. 5G rollout incl Micro Antennas

Because the Control Group has the same vax profile but no 5G. (A valid assumption?)

This is a BREAK THROUGH finding, and can be replicated in all countries by Data Experts in Excel like myself easily

It will provide clear evidence that the Excess Death is caused both by vax and 5G, and possible a multiplicator due to Graphen in each Vax Dosage

Im not sure about liability laws; they may be different in Norway, Germany, USA and Canada.

In a court case in Munich both the operator and the land owner where a Base Station was set up got a liability charge.

Its a mix of huge private operators, and Political Parties/politicians who have approved the 5G, and the Decision to push an Experimental drug in a very clear criminal violation of the Nurnberg Codex.

See the bomb below;
The Sars-Cov-2 narrative FALLS APART

THE CAUSE OF THE INITIAL DISEASE IS THE 5G,

Rudolf Steiner is quoted to have answered on what is a virus;
Its a result and by-product of a cell disease, and not a pathogen.

This came related to the Spanish Flu

Which was most likely caused by the massive military and civilian build out of Radio FM in 1918 + the side effect of 23 experimental vaccination pushed by the Oil Baron and Builderberger Elitist Rockefeller.

The Asian Flu in -56-57 coincided with the roll out of military and civilian microwave radar and communication

The Hong Kong flu coincided with the massive Big Power States roll out of powerful satelites

Etc etc

The Swine flu in 2010-2011 coincided with the rollout of 4G.

Wuhan….

Do you get it?

This is a teaser to the article in the Intro;

About six months ago, I wrote an article about the SARS-CoV-2 Genome Assembly. In this article, I published a script that aimed to reproduce the findings by Wu et al., 2020, which lead to the first ever published genomic sequence of the SARS-CoV-2 virus, upon which the whole pandemic is based on.

The two main findings back then were:

There are three posted versions of the genome, and none of these were exactly reproducible by running Megahit (the de-novo assembler used to produce the longest contig used for the genome).
The full genome was not reproducible by Megahit alone. Even the authors never claimed that, as they said they used RACE to determine “the complete genome termini”.


Kommentarer

2 kommentarer til “VIKTIG ,SPRE VIDERE! Vedrørende anmeldelsen (c19 Sykkylven)”

 1. Om du gidder kan du høre på denne, men sett deg godt til rette.
  Her er sannheten.
  https://rumble.com/v2ijk34-dr.-naomi-wolf-breaks-the-internet-pfizer-documents-and-hidden-mrna-vaccine.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *