Russland budsjettere nå med en endeløs krig…

USA er forberedte på «lang krig».
RussIand er forberedte på «endeløs krig».

Dette er egentlig både likheten og forskjellen på tilnærmingen til krigen.

Likheten er at begge nasjoners ledere tenker at krigen vil vare.

Forskjellen er at mens USA tenker at om de driver på med en lang krig, så vil Russlands mostand smuldre opp, mest på grunn av økonomiske kostnader, så tenker Russland at dette er en endeløs krig. Det betyr at de er forberedte på, og er villige til, å fortsette år etter år etter år, uansett hva krigen vil koste dem.

I det nye budsjettet til Russland, om man skal tro «lekkede opplysninger», (hvilket så klart ikke behøver stemme), så har Russland satt av penger nettopp for å klare å få sammen økonomien år for år uansett hvor mange år fremover i tid man må gjøre dette.

GRUNNEN til at Russland gjør dette er at saken – løftene om å fortsette å hjelpe, støtte og beskytte befolkningen i de nye regionene -, er altfor viktig for dem til at de kan gjøre noe annerledes. Dette har vært argumentasjonen fra start av – at det er en spesialoperasjon med et begrenset mål med tanke på å hjelpe en utsatt befolkning.

GRUNNEN til at USA (og vest) gjør som de gjør er ikke så mye for å hjelpe befolkningen i de nye regionene. Du hører dem aldri argumentere for det. Motivet er å svekke Russland, og aller helst klare å ydmyke og forandre Russland til et land der den geososiale sammenholdningen, og den politiske makten bryter sammen.

En viktig del av målet til USA er det at man ved å beseire Russland i en krig, klarer å fjerne eller svekke Putin, og får inn en annen ledelse i Russland som underordner seg spillereglene i vest fremover.
Befolkningen i området det kriges om er ikke relevant på samme måte som for Russland.

Det som pågår er en kamp om hegemoni i verden.

Den kampen kommer til å fortsette og fortsette, om ikke ansvarlige mennesker i maktposisjoner, løfter blikket bort fra den egne hegemonitanken, og forstår, innser og fastslår at både vest, Russland og hele verden har mest og best nytte av FRED.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *