HEMMELIGE MØTER..!?

Anita Nita Sweeney:
Jeg hører at butikker rigger til antibac igjen og at flere går med masker. Vi går mot vanlig influensa og forkjølelse tid nå.

Samtidig holder WHO og andre internasjonale aktører ( kjeltringer) på med å HEMMELIG forhandle frem overnasjonale avtaler om alt fra helse, dyrevelferd, matproduksjon, klima med mer. ALT som er levende skal kontrolleres av topptunge kjøpte og betalte organisasjoner, i realiteten eid av de rikeste og mest egoistiske på denne jord. De kjøper seg til makt over oss ALLE.

Våre illojale løgnaktige politikere bidrar til at Norge ikke har noe de skulle ha sagt under en «helsekrise» om den er falsk eller ekte. Våre politikere BIDRAR aktivt til at Norge skal tilpasse seg ONE helse og EN verdensregjering. Forbanna svik er det!

«Forslag til revidert IHR innebærer et én person, direktøren i WHO, alene skal kunne pålegge Norge å stenge skoler, butikker, restauranter – arbeidsplasser for personer som en antar er smittet, innføre strenge kontrolltiltak på grensene til Sverige og pålegge oss og alle medlemsland vaksinasjon med en helt ny og lite utprøvd vaksine, som WHO selv har godkjent. Vil vi gi én person en slik makt og myndighet?»

Nylige forslag vi har sett:
1) Bestemme hva som skal til for å sette noen i isolasjon.

2) Velge hvilke medisiner alle leger i alle land skal bruke mot en aktuell sykdom.

3) WHO skal selv godkjenne nye vaksiner og medisiner.

4) Velge de produsentene av vaksine som skal brukes i alle medlemsland.

5) Bestemme om de som ikke vil ta en vaksine skal tvangsvaksineres.

6) Innføre ett digitalt globalt vaksinasjonssertifikat.

7) Bestemme hvordan identifiserbare helseopplysninger som handler om én person skal kunne offentliggjøres.

8 ) Bestemme hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke selv har symptomer på sykdom.»

Har du tenkt å blindt godta enda en farse som koster mennesker livet, som bryter ned folks økonomi og helse, som skremmer livet av barn og unge som mister livslysten og slutter å fungere normalt? Har du tenkt å la deg injisere med eksperimentell medisin som du ikke aner om vil hjelpe eller skade deg og dine barn, pålagt av WHOs diktator?

Har du tenkt å hoppe lydig når politikere vi har bevis på har løyet oss midt i ansiktet under C19, skal formane oss om hva som er rett og galt i deres fryktorgier til folket?

I neste runde har ikke folk som meg tenkt å være nådig mot de som lar seg manipulere og forlede og peke oss ut som roten til alt ondt i verden. Vi som sier NEI til fascismen som tar mer og mer kvelertak på verden. Tro meg, nok er faen meg NOK! Det er NÅ vi setter ned foten og sier NEI til ondskapen som brer om seg!

  1. Prinsipp:
    «DEMOKRATISK MAKT I SAMFUNNET SOM ALLEREDE ER FØRT UT AV LANDET TILBAKEFØRES.»

Det 8. prinsippet følger som en naturlig, demokratisk kontrollmekanisme dersom det 7. prinsippet skulle brytes med og makt faktisk blir flyttet ut av landet. Vi lever i dag i et samfunn hvor dette skjer, og har skjedd, avtale for avtale, over flere tiår. Naturligvis er demokratiet blitt svekket som en konsekvens av dette, slik som flere og flere nordmenn begynner å føle på og tenke over.

For det første, er det 8. prinsippet innlysende. Å bryte med EØS-avtalen, ACER-avtalen og andre internasjonale forpliktelser som virker svekkende på det norske samfunnet i stedet for styrkende, er et demokratisk (folkestyrt) motsvar til den stadige sentraliseringen av makt i vårt samfunn. Heller, må vi gå fra global styring til internasjonalt samarbeid. Som jeg skrev i forrige innlegg; vi lever ikke i et demokrati i dag, hverken per definisjon, eller per sunn fornuft. Vi blir styrt av selvutnevnte makteliter og deres (udemokratisk vedtatte) 17 globale bærekraftsprinsipper, som så blir satt ut i livet av kapitalkreftene tilknyttet WEF m.m.. Og vi vet alle sammen at det er udemokratisk, for ingen av oss har blitt spurt om denne utviklingen var ønsket eller ikke!

Det er veldig få som har mulighet til å snakke ut dersom de reagerer. Så fort de gjør det, kommer ‘sannhetsministeriet’ og hovedstrømsmediene kjapt på banen og kansellerer deg. Jordan Peterson er et av de få eksemplene på intellektuelle mennesker som har økonomiske ressurser til å kjempe imot. Per nå har Peterson blitt fratatt sin lisens for å kunne drive kognitiv terapi som psykolog ettersom han blant annet var så frekk å bruke ytringsfriheten sin til å kritiserte Justin Trudeau på twitter. Ontario’s college of Psychologists sier at dersom Peterson ikke gjennomgår et «reeducation program» for å «rette opp i sine politiske ytringer som en offentlig person i Canada og verden», blir lisensen fratatt han på ubestemt tid. Et 38 minutters intervju med Jordan Peterson med en grundig gjennomgang av denne saken kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=v_o8goN6FOA ). Oppsummert, representerer denne saken hva som skjer dersom man ikke bøyer nakken for den postmoderne verden, hvor ytringsfrihet kun gjelder dersom man er enig med elitenes ideologiske overbevisninger.

For det andre, er det også innlysende at vi ikke har et demokrati når føringene for samfunnsutviklingen ikke legges av folket selv. Dersom myndighetene redefinerer vår styreform til et aristokratisk ekspertvelde (teknokrati) slik at vi kaller systemet vårt for det det faktisk er, så er vi i alle fall sannferdig overfor situasjonen. Det kan i det minste være en start. Dagens styreform er ikke demokratisk anlagt og da bør vi heller ikke kalle det et demokrati. Politikerne vi velger inn ved valget hvert fjerde år har ingen reell makt for å bestemme over de store linjene. For eksempel, spurte Silicon Valley verdens nasjoner og befolkning og informerte dem om konsekvensene ved bruken av smarttelefoner, før de introduserte dem på markedet? Smarttelefoner har totalt endret måten vi lever på. I dag kan vi knapt se for oss et liv uten. Til tross for disse konsekvensene, som Silicon Valley i etterkant har sagt de var fullstendig klar over på forhånd av lanseringen, kjørte de fortsatt teknologien ut på markedet uten å se seg tilbake. Og folket måtte igjen bare følge med, app for app.

Smart-telefonen er også en kilde til potensiell overvåking og kontroll av enkeltindivider. WEF skriver for eksempel at en i 2030 ikke kommer til å ha noe privatliv, men at det likevel ikke skal bli noe problem for folk siden samfunnssikkerhet trumfer individers rett til privatliv. At den norske stat forsøker å endre offentlighetsloven er et varsku om denne utviklingen. Forøvrig tegner videoen «WEF 8 predicitons for the future» et relativt komplett dystopisk bilde av hvilke global kontroll bærekraftsmålene til FN vil kunne ha på det norske samfunnet dersom utviklingen fortsetter i henhold til visjonen. «De 8 spådommene» kan sees oppsummert her i en kort video (https://www.facebook.com/watch/?v=10153920524981479 ).

For det tredje, så må målet i demokratiske prosesser alltid være å ta beslutninger så langt nede i systemet som mulig. Folk må få bestemme der hvor de selv bor. For at det skal bli virkelighet så må det gjennomføres en systematisk desentralisering av makten. Lokalt vel som internasjonalt. WEF og FN har selv markedsført sine visjoner og bærekraftsprinsipper gjennom sine egne kanaler, så vi behøver ikke lure på om visjonene vil bli pushet på oss eller ikke. Resultatet på politikken som har vært ført hittil er lavere reallønn, mer overvåking, innskrenket ytringsrom og økende sentralisering av makt. Det er på tide at folket får tilbake selvråderetten og fører makten tilbake grasroten der hvor den hører hjemme.

Foto: Hayden Barogh


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *