Norsk natur?

HVORFOR LYTTER IKKE STØRE OG SOLBERG TIL EU, FN OG SVERIGE I SPØRSMÅLET OM KJERNEKRAFT?
Både statsminister Støre og hans forgjenger Solberg har i «dødsforakt-hastighet» jobbet for at norsk natur skal bygges ned med vindkraft til havs og lands.

Begrunnelsen skal være at Norge trenger mer kraft, som er løgn. Det hevdes at en omlegging fra fossil kraft til «grønn og fornybar kraft» er helt nødvendig, for at norsk næringsliv skal overleve, noe som også tenderer til løgn, når vi ser på den enorme vannkraftkapasiteten vi har her i landet som ligger ubenyttet, samt stort ENØK-potensiale.

Fra EU og FN kommer signaler om at kjernekraft er å betrakte som et tilnærmet «fornybart energi-alternativ». Fra Sverige heter det seg at kjernekraft er helt nødvendig i svensk industri for å kunne omstille seg fra kull, olje og gass.

Så hva er da grunnen til at Jonas Gahr Støres regjering følger hakk i hel på sin forgjenger Erna Solberg i dette råkjøret mot norsk natur?

Et råkjør som samtidig tapper statskassen for milliarder i subsidier og heller ikke gir garantier for lavere strømpriser, men reelt sett bidrar til et enda dypere knefall for et Europa, som lider av sin selvpåførte strømkrise.

SVERIGE: TRENGER KJERNEKRAFT TIL «GRØNT STÅL»

Den svenske stålgiganten LKAB, som har sitt hovedanlegg i Kiruna nord i Sverige, ser behov for kjernekraft i nord for å takle omstillingen til å kunne produsere «grønt stål».

  • Omstillingen av svensk industri i nord vil trolig kreve at Norrland får sine første atomkraftreaktorer, sa den statlige gruvegiganten LKABs konsernsjef Jan Moström til TT i forbindelse med presentasjonen av regnskapet for 2022 tidligere i år.

For å klare overgangen til fossilfri stålproduksjon trenger LKAB alene rundt 70 TWh frem til 2050, noe som tilsvarer omtrent halvparten av dagens samlede svenske strømforbruk.

– Jeg kan tenke meg at vi vil trenge alle typer produksjon for å erstatte de enorme mengdene kull, olje og gass som vi bruker i dag, sa Jan Moström til TT.

IKKE STØRRE ULEMPER ENN FORNYBART

Både EUs vitenskapspanel og FN har nylig gjennomført omfattende analyser som viser at kjernekraft har klare fordeler og ikke større ulemper enn fornybart.

Kjernekraft er den tryggeste energikilden vi har og avfallet kan trygt deponeres under bakken. I tillegg viser analysene fra EU og FN at kjernekraft har de laveste utslippene av klimagasser og den laveste negative påvirkningen på natur og miljø.​

Norsk Kjernekraft as, som er en av flere aktører som viser interesse for å etablere kjernekraft i form av små modulære reaktorer (SMR) i Norge, burde vært tatt imot med åpne armer av regjeringen Støre.

Norsk Kjernekraft as ber ikke om subsidier, de ber ikke om at enorme landarealer båndlegges for deretter å ødelegges, som for vindkraftparkene i det vakreste av norsk natur.

Nei, de ber om anledning til å etablere SMR-anlegg på arealer på størrelse med en fotballbane.

Kjernekraft vil kunne bidra til mange og godt betalte arbeidsplasser. Ikke bare på selve kraftverket, men i de industriene og lokalsamfunnene som dette kan betjene.

Og kjernekraft i Norge er i motsetning til vindkraft til havs en «moden teknologi». Vi snakker om erfaringer fra mer enn 50 år her i Norge og ikke minst er dette en diger industri i utlandet.

Vi behøver på ingen måte bygge kjernekraftindustrien fra grunnen av her hos oss, vi kan – som vi gjorde det da oljen gjorde sitt inntog i Norge på slutten av 1960-årene, kjøpe kompetanse fra utlandet.

Om under ti år kan Norge ha kjernekraft oppe og gå, ifølge Norsk Kjernekraft as. Det eneste som skal til er at staten legger til rette for og godkjenner oppstart.

DET ER DU SOM ER SJEFEN!

Det er du som bestemmer hvem som skal dirigere norsk energipolitikk. Dette gjør du hvert fjerde år ved stortingsvalget.

Men hvis du allerede denne høsten ønsker å sette statsminister Jonas Gahr Støre under sterkt press, gjør du det ved å rive stolen vekk under Arbeiderpartiets lokal- og fylkespolitikere.

Med et ribbet Arbeiderparti og det samme for regjeringskollega Senterpartiet er det en god start, men husk: Da Erna Solberg satt i regjering sammen med Venstre, KrF og Fremskrittspartiet ble det heller ikke jobbet med kjernekraft eller thoriumkraft.

Under Solbergs åtte år vokste klimafokuset her til lands og det ble blant annet etablert flere vindkraftparker, åpnet kabler til Tyskland og England (2021) og i 2018 ble EUs tredje energipakke og Acer undertegnet.

Det betyr at det nytter ikke å se på de tradisjonelle politiske partiene på Stortinget i dag som «representanter for ulike alternativer». Blå blokk og rødgrønn blokk driver eksakt samme energipolitikk fra Stortinget.

Vettuge mennesker kan ved høstens valg sørge for at partier utenfor Stortinget vokser i representasjon i kommune- og fylkesstyrer, og dermed bli godt synlige i mediene fram mot stortingsvalget i 2025.

Stortingsvalget i 2025 blir det viktigste valget i moderne tid, der slaget om Norges framtid som energi-slave for EU eller selvstendig stat står.

FOTO: Rolls-Royce SMR
FOTO: Jonas Gahr Støre og Erna Solberg/ Stortinget
FOTO: Vindturbiner/ Pixabay


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *