Fra 3-12 kroner..

Drømmen om å pensjonere seg i Spania har blitt vesentlig dyrere. – Mange kjenner det på kroppen.
Jeg forstår at du har en sterk empati for de som har jobbet lenge og betalt høye skatter og avgifter i Norge. Nevner også den ekstra skatten i form av valutainflasjon som har påvirket livene våre. Et eksempel for den 84 år gamle pensjonisten Odd Furuseth, som trolig begynte å tjene egne penger da han var rundt 14 år i 1953, da var kursen av euro omregnet til dagens norske kroner var omtrent 3,33 kr. Dette viser hvordan verdien av valutaen har endret seg over tid.
Overgangen fra 3,33 kr til 12 kr per euro representerer en økning på ca. 260 prosent. Dette betyr verdien av euroen i forhold til den norske kronen har økt med omtrent 260 prosent i løpet av den nevnte perioden.
Når vi ser på overgangen fra 12 kr til 3,33 kr per euro, representerer det en nedgang på ca. 72 prosent. Dette betyr verdien av den norske kronen i forhold til euroen har svekket seg med omtrent 72 prosent i løpet av den nevnte perioden. En slik nedgang kan ha betydelige konsekvenser for nordmenn som er avhengige av å bruke euro i sitt daglige liv, spesielt de som har pensjon eller inntekter i norske kroner.
Denne svekkelsen av kronen har skjedd over hele Furuseths liv, men det har ikke vært så merkbart tidligere da verdien av kronen gradvis falt med omtrent -4,3 % per år i gjennomsnitt, samtidig som euroen er nå fellesverdien har styrket seg. Denne ekstra skatten som alle nordmenn har betalt livet har blitt oversett. En del av omfattende manipulasjon som alle i Norge har blitt utsatt for.
Dermed vil den gjennomsnittlige årlige prosentvise endringen fra 1953 til 2023 være rundt -4,29 %. Dette betyr at gjennomsnittlig årlig inflasjon eller svekkelse av den norske kronen i forhold til euroen i denne perioden var ca. -4,3 %.Kun på dårligere fiat valutaen til Norge.
Når folk oppdager denne situasjonen, oppstår det en ekstra følelse av bitterhet mot politikere som ødelegger økonomien til folk som har planlagt sin alderdom. Du peker også på den observerte svekelsen av kronen de siste 10 årene, der euroen i 2013 var verdt 7,51 kr, mens den nå er verdt 12 kroner. Dette får deg til å føle deg direkte lurt av staten Norge, da du har stolt på dem.

En 84 år gammel pensjonist ved navn Odd Furuseth i Spania uttrykker bekymring over den dramatiske svekkelsen av den norske kronen. Han merker at det blir stadig dyrere å leve i Spania som følge av kronesvekkelsen, og flere nordmenn i samme situasjon opplever det samme. Furuseth påpeker også at matprisene i Spania har økt, noe som legger ytterligere press på økonomien til nordmenn som er avhengige av norske pensjoner og har utgifter i euro.
Furuseth refererer også politikerne og mener at skattebyrdene og politiske avgjørelser svekker konkurranseevnen til norske bedrifter og reduserer tilliten til Norge som et attraktivt investeringssted. Han mener at staten burde la bedrifter beholde sin opptjente kapital for å drive bærekraftige investeringer i stedet for å subsidiere klimarelaterte prosjekter. Han uttrykker frustrasjon over at Norge ser ut til å bli rikere mens folket blir fattigere.
En annen person, Magne Gundersen, påpeker at den svake kronen og økte priser i Spania påvirker lommeboken til norske pensjonister som har utgifter i euro. Han foreslår at nordmenn bør inngå leieavtaler i norske kroner og leie ut sine egne boliger i Norge for å supplere inntektene. Han oppfordrer også til å kutte matutgiftene ved å lage mat hjemme i stedet for å spise ute hver dag.
Samlet sett er pensjonistene i Spania bekymret for den svekkede kronen og den påfølgende økonomiske situasjonen de befinner seg i. Mange av dem opplever redusert kjøpekraft og må vurdere ulike tiltak for å tilpasse seg den nye økonomiske virkeligheten.

https://www.nettavisen.no/okonomi/kronesmell-for-spania-pensjonist-odd-84-dramatisk/s/5-95-1132925

Av Sigve

CEO Manager Phone +4740310231 (PS: Det er også vipps nr. Om du vil støtte DINMAKT.NO)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *