LATTEREN STILLNET..

Av Marius Reikerås i dag: – – – Offentlig ansatte hån- lo av oss da vi sa at også alle kommuner har et ansvar for å etterleve menneskerettene.

Men latteren stilnet når Høyesterett, i februar 2022 (HR-2022-401-A) slo fast at kommuner kan stå som saksøkt i et erstatningssøksmål med påstand om brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Kommunen er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene på lik linje med staten, sa Høyesterett.

Og latteren stilnet kanskje enda mer i offentlige korridorer, da Hålogaland lagmannsrett, den 25 mai i år, (22-170416ASD-HALO), dømte Senja kommune for manglende etterlevelse av gjenforeningsplikten, og sa at kommunen måtte betale erstatning etter EMK Artikkel 13 for ikke-økonomiske tap, som følge av konvensjonskrenkelsen til en kvinne som i 2015 ble fratatt sin nyfødte datter samme dag som de to ble utskrevet fra sykehus.

Så må vi heller ikke glemme at for noen år siden, lo staten enda mer da vi sa at Norge kom til å bli massedomfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for seriebrudd på EMK Artikkel 8.

Og i skrivende stund er Norge, bare siden september 2018, dømt 15 ganger for brudd på EMK Artikkel 8 i barnevernssaker.

Og filmen Mrs Chatterjee Vs Norway har toppet Netflix-listene verden over, og allerede blitt sett av millioner av mennesker verden over.

Så god lørdag til alle dere «konspirasjonsteoretikere» dere ute: Dere hadde rett. Norge er og blir en versting når det gjelder å bryte EMK Artikkel 8 på familierettens område.

Av Sigve

CEO Manager Phone +4740310231 (PS: Det er også vipps nr. Om du vil støtte DINMAKT.NO)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *