TALL ELLER GULL..

Den store pensjonssvindelen til Staten Norge.
( Forbehold om jeg kan ha tolket feil tala hos NAV )

37 års aktivt arbeid som selvstendig næringsdrivende innbetalt til
pensjon til staten.
Omregnet til gull hvert år ville pensjonen min vært verdt 18,3 kg gull
Prisen per kg gull er 17. mai 2023 = 688.709 kroner per kg.
eller 688,71 kroner per gram.
Pensjonen min omregnet til gullverdier burde vært ca 12,6 millioner
kroner med dagens gullpris.
I følge NAV sine tall beregninger i dag er den 3 341 843 kr =
konvertert i Gull verdier = 4,85 kg gull.
En verdi 13,45 kg gull er borte = ca 9,3 milioner kroner.
Dette er prisen vi betaler for vi har fiat penge system i dag.

 1. Hvor ender den virkelige verdien opp?
 2. Hvem kan holdes ansvarlig for denne politiske og økonomiske manipulasjonen?
 3. Hva er det å være takknemlig for etter å ha lagt ned så mye arbeid i Norge?
 4. Hvilke konkrete fordeler eller tjenester får man tilbake etter å ha betalt enorme summer i skatter og avgifter til kommune og stat i Norge?
 5. Hva er resultatet av investeringene i det norske sosialdemokratiet gjennom skatter og avgifter?
 6. Hvilke konkrete ytelser eller goder kan man forvente å motta som en del av det norske sosialdemokratiske systemet etter å ha bidratt med store økonomiske bidrag?
 7. Kan det oppfattes som gunstig å utnytte staten og minimere ens egen innsats?
 8. Er det slik at jo mer verdi man skaper i Norge, desto mer økonomisk svindel blir man egentlig involvert i?
  I mitt liv i Sola kommune i Rogaland har jeg opplevd tre forskjellige epoker. Jeg begynte som avløser rundt 1980 mens jeg gikk på grunnskolen. I 1987 startet jeg som selvstendig næringsdrivende innen landbruk. Dessverre ble jeg eneforsørger etter en tragisk ulykke på 17. mai i 1989. Selv om jeg kunne ha valgt å bli en sosial klient og utnyttelse støtte fra kommunen og staten, valgte jeg å ikke gjøre det.
  Senere, rundt 1998/1999, opplevde jeg at landbrukspolitikken endret seg, og min næring innen landbruk ble ulønnsom .
  I 2002 startet jeg opp med en ny næring innen salg rettet mot landbruk og anlegg.
  I høstet 2014 ble jeg angrepet av mine nærmeste og naboer i fellesskap. Dessverre sviktet kommunen totalt da jeg varslet om økonomisk organisert kriminalitet. Både kommunen og politiet var involvert i dette sviket.
  Høsten 2019 bestemte jeg meg for å starte opp og satse på en ny virksomhet som skulle blomstre i 2020. Dessverre kom Covid-19-pandemien, og valutaen fikk dramatiske konsekvenser våren 2020. Kronens verdi falt dramatisk, noe som førte til at maskiner som var bestilte ble ca. 30 % dyrere. Dette skapte en rekke utfordringer og vanskeligheter som måtte håndteres.
  Selv hadde jeg også mulighet til å søke om økonomisk C19-støtte, men jeg valgte å ikke gjøre det på grunn av min personlige overbevisning om å ikke snylte i staten. Jeg hadde økonomiske midler til å klare meg selv. Dessverre har det vist seg i ettertid at mange har utnyttet staten på uærlig vis. Jeg ble først klar over hvor lav moralen var i denne sammenhengen i ettertid. Det virker som om det å snylte på staten har blitt normen for flertallet i Norge.
  God 17. mai å feire en nasjonal dag i en nasjon hvor landet lederne er svikere og statsnyltere dominerer, er noe jeg personlig velger å avstå fra. Jeg anser Norge for å være en av de mest dobbeltmoralske nasjonene jeg kjenner til.»
  Det er beklagelig at mine synspunkter kan påvirke barna negativt på en så viktig dag som 17. mai. Jeg setter stor pris på og respekterer de som velger å feire denne dagen med tanke på barnas beste. Selv om mine egne barn nå er voksne og ikke lenger påvirket direkte, erkjenner jeg at vi voksne har ansvar for å forme og påvirke utviklingen, Friheten skal i varetas viktig at vi tar dette ansvaret på alvor og arbeider for en frie nasjon for kommende generasjoner.
  Litt av historien fra Sola kommune i Rogaland er preget av en ubehagelig opplevelse jeg hadde i 2015, der jeg ble utsatt for eiendomsbedrag med medvirkning fra Sola kommune. Taksten på eiendommen var på 12,2 millioner kroner. Det viser seg at Norges 95. rikeste person i 2022 var ansvarlig for dette bedraget, og det ser ut til at en bedragerikontakt ble opprettet allerede i 1999, der Sola kommune trolig var medvirkende. Kommunen viste manglende hensyn, selv om fylkesmannen åpnet for dybdepensjon i 2015. Dersom kommunen hadde tatt hensyn til dette tidligere, ville den langvarige konflikten ikke oppstått. Basert på mine erfaringer og innsikt i styre og stell, har jeg fått en god forståelse av situasjonen. Jeg har også tidligere vært kommunepolitikker og representanter i kommunestyret.
  I følge min opplevelse og påstand, hevder at den nåværende 95. rikeste personen i Norge er en av de som har mottatt mest økonomisk og politisk hjelp i løpet av en betydelig tidsperiode og i ulike saker. Dette er min subjektive oppfatning basert på min observasjoner og erfaringer som Nabo siden 1992 frem til 2020.
  Jeg ble møtt med økonomisk svindel, hvor også offentlige spilte en del. Men spesielt i offentlige saker om korrupsjon som er vanskelig å bevise. Jeg har betydelig erfaring og innsikt i dette problemet. Gjennom mine egenutviklede metoder, informasjon basert på grunnleggende kunnskap jeg har. Etter min klare erfaring handler dette kun om penger, ære, troverdighet og makt, spesielt når det oppstår konflikter.
  Kan ny rådmann lege Solas sår? ( Fra 2001 )
  Åsmund Norheim fikk en solid fallskjerm da han sluttet som rådmann i Sola. Men blomster som takk for innsatsen gjennom sju år fikk han ikke.
  Teknisk etat er et uromoment Sola kommune er fristaten på Nord-Jæren, sier en tidligere sjefsansatt i teknisk etat. Han mener både det politiske og det administrative systemet opererte svært lukket. Teknisk etat har lenge blitt sett på som en liten stat i staten. Der har de ansatte utviklet en egen kultur. Spesielt nevnes tidligere teknisk sjef, Oscar Goa. I korridorene ble han populært kalt for Kong Oscar. Det var mye uro i etaten i flere av disse årene, og uroen la seg ikke etter hans avskjed.
  https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/JvJpR/kan-ny-raadmann-lege-solas-saar

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *