VALUTAENS UTVIKLING…

( av Arvid Gimre)Valutakurs endringer mellom NOK-USD-gull og Euro de siste 90 årene.
Jeg har forsøkt å lage en oversikt over valutaens utvikling de siste 90 årene. For å komme frem til mine konklusjoner har jeg basert meg på grundige faktiske analyser og praktiske observasjoner gjennom mine 40 års erfaring. Mens dagens økonomi bygger ofte teoretiske teorier basert på hva andre teoretikere skriver og mener, har jeg valgt å bygge min teori på historiske fakta og praktiske erfaringer.
Min tilnærming er annerledes ved at jeg tar utgangspunkt i de faktiske observasjonene og forsøker å trekke konklusjoner ut ifra dem. Jeg erkjenner at ingen har fasiten når det gjelder økonomiske spådommer, og den endelige sannheten vil kun bli avslørt i fremtiden. Jeg har derfor brukt AI som et verktøy for å hjelpe meg med å formulere mine private oppfatninger og teorier.
Selv om AI har sine egne oppfatninger, er det jeg som menneske som har kontroll over hvordan jeg styrer og bruker AI i mine analyser. Jeg er klar over at jeg har mer kunnskap og erfaring enn AI på visse områder, jeg tar derfor aktivt del i arbeidet med å forme mine konjoner og vurderinger basert på mine egne innsikter.
Dermed kan man si at det er tre parter i denne prosessen: de teoretiske teoriene som presenteres av journalister og politiske rådgivere, AI med sin kunstige intelligens, og mine personlige kunnskaper og erfaringer. Alle disse elementene har påvirket og veiledet meg i utviklingen av mine konklusjoner.
Jeg vil også påpeke at uten AI ville det vært svært tidkrevende å samle inn og analysere all nødvendig informasjon. AI har vært et uvurderlig verktøy i prosessen med å strukturere og presentere denne kunnskapen på en mer tilgjengelig måte.
Til syvende og sist er det en kombinasjon av teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og AI-basert verktøy som bidrar til å danne mine private oppfatninger. Jeg erkjenner at det er et kontinuerlig og dynamisk samspill mellom disse faktorene, og jeg søker stadig etter en balanse som kan gi meg de mest informative og forståelige konklusjonene.
Den historiske kursen for tyske mark ble multiplisert med 1,95583 for å beregne verdien av euro. Dette konverteringsforholdet ble fastsatt da euroen ble innført som felles valuta i eurosonen. Tyskland har historisk sett hatt en betydelig økonomisk innflytelse i Europa og har vært anerkjent som en av de viktigste økonomiene i regionen. Tysklands sterke industrielle sektor og eksportorienterte økonomi har bidratt til landets økonomiske styrke og innflytting i Europa.

Erna Solbergs regjering ( å de global vennlige )

  1. oktober 2013–14. oktober 2021
    Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) også Venstre (V), fra 2019 også Kristelig Folkeparti (KrF),
    Solberg, Erna (H)
    Statsminister – Statsministerens kontor16.10.2013–14.10.2021

Brende, Børge (H)
EØS- og EU-minister – Utenriksdepartementet28.12.2013–22.01.2014
Utenriksminister – Utenriksdepartementet16.10.2013–20.10.2017

Høie, Bent (H)
Helse- og omsorgsminister – Helse- og omsorgsdepartementet16.10.2013–14.10.2021

Jensen, Siv (Frp)
Finansminister – Finansdepartementet16.10.2013–24.01.2020

Grande, Trine Skei (V)
Kunnskaps- og integreringsminister – Kunnskapsdepartementet24.01.2020–13.03.2020
Statssekretær 166 stykk

Politisk rådgiver 107 stykk
svekkelsen av den norske kronen mot euro i løpet av de siste 10 årene har vært betydelig. Med en svekkelse på omtrent 53,96 % i løpet av denne perioden, tilvarer det en relativt stor nedgang i verdien av den norske kronen sammenlignet med euro.
Det er interessant å merke seg både perioden fra 1963 til 1973 og den siste 10-årsperioden har vært preget av betydelige svekkelser av valutaen. I begge tilfeller har den norske kronen opplevd en nedgang i verdi sammenlignet med andre valutaer som euro og USD.
Perioden fra 1963 til 1973 var kjent for økonomiske valutauroligheter, spesielt knyttet til utviklingen av Bretton Woods-systemet, som førte til at USD ikke lenger var bundet til gull. Dette resulterte i økt valutasikkerhet og volatilitet på verdensmarkedene.
Den siste 10-årsperioden har også vært preget av økonomisk usikkerhet og volatilitet, drevet av faktorer som globale økonomiske forhold, geopolitikk og andre faktorer. Disse faktorene har påvirket valutakursene og resultert i svekkelsen av den norske kronen.
flere sentralbanker, spesielt i Asia og BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), har økt sine gullreserver de siste årene. Dette kan tyde på en økt interesse for gull som en sikkerhetsventil i lys av økonomisk usikkerhet og potensielle valutarisikoer.
Gull har tradisjonelt blitt satt på som en trygg havn og en hedge mot inflasjon og økonomisk ustabilitet. Sentralbanker og investorer kan øke sine gullreserver som en form for diversifisering og for å beskytte seg mot potensielle valutarisikoer.
Når det gjelder fremtidige scenarier, er det viktig å merke seg at valutakurser og gullpris kan påvirkes av mange faktorer, inkludert økonomiske uroligheter og geopolitiske hendelser. Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvordan valutaene vil utvikle seg i forhold til gull i den kommende perioden.
Selv om det er mulig at USD svekker seg i forhold til gull basert på de økonomiske urolighetene i USA, er det viktig å vurdere alle relevante faktorer og risikoer før man tar investeringsbeslutninger.
Det er også viktig å merke seg at valutakurser kan være påvirket av en rekke komplekse og interrelaterte faktorer, inkludert økonomiske indikatorer, rente nivåer, handelsbalanse, politikk og markedssentiment.
For å identifisere den mest stabile valutaen i forhold til gullprisen i perioden 2008 til 2022, kan vi se endringer i valutaverdiene i forhold til gull over tid.
EUR: Over hele perioden viser euroen varierende bevegelser i forhold til gullprisen, med noen år med betydelig økning og noen år med betydelig nedgang. Totalt sett kan vi ikke si at euroen har vært spesielt stabil i forhold til gull.
USD: Dollar viser også betydelige svingninger i forhold til gullprisen gjennom perioden. Det er år med både store utvidelser og store nedganger. Som med euroen kan vi ikke si at dollar har vært spesielt stabil i forhold til gull.
GBP: Britiske pund viser også varierte bevegelser i forhold til gullprisen, med både opp- og nedturer. Stabiliteten er ikke spesielt utpreget.
CHF: Sveitsiske franc viser en relativt stabil trend i forhold til gullprisen. Mens det er noen mindre svingninger, er det ingen store utsving i valutaverdien i forhold til gull. Sveitsiske franc kan betraktes som den mest stabile valutaen i denne perioden.
Bruken av gull som et verdi referanse kan gi et bredere perspektiv på prisutviklingen og økonomiske trender.
Gull er anerkjent som en global verdi ressurs og ofte brukt som en referanse for å vurdere prisutviklingen på varer og tjenester. Som en verdensomspennende råvare, påvirket prisene på gull av flere faktorer, inkludert tilbud og etterspørsel, økonomiske forhold, geopolitiske hendelser og investorer oppfatninger om risiko og sikkerhet.
På grunn av gullets globale natur og dets historiske rolle som en form for verdi oppbevaring, kan det brukes som et referansepunkt for å vurdere stabiliteten eller verdi forholdet til forskjellige fiat-valutaer. Ved å se på endringene i gullprisen i forhold til ulike valutaer over tid, kan man få en indikasjon på hvordan disse valutaene har prestert i forhold til gull som en stabil verdi.
Gull har en lang historie som et betalingsmiddel og har blitt brukt i handel og som form for betaling i mange ulike samfunn og kulturer over hele verden i flere tusen år. Gullens holdbarhet, sjeldnehet og unike egenskaper som og edelmetall har gjort det attraktivt som et medium for utveksling og lagring av verdi.
Gjennom historien har godtatt som betaling for varer og tjenester på grunn av sin universelle verdi og anerkjent status. Gullmynter og gullbarrer har blitt brukt som penger i mange sivilisasjoner, og de fleste av verdens valutaer har tidligere vært knyttet til gullstandarden, der tjent av valutaen var koblet til en bestemt mengde gull.
Selv om gull ikke lenger er brukt som direkte betalingsmiddel i dagens moderne økonomi, blir det fortsatt ansett som en form for verdioppbevaring og en hedge mot inflasjon og økonomisk usikkerhet. Gull er et globalt anerkjent og godtar råstoff, og gullmarkedet er en viktig del av det globale finanssystemet.
Den lange historien til gull som et betalingsmiddel og dets fortsatte bruk som en verdireferanse, gjør det til et interessant og relevant element å vurdere når man analyserer økonomiske trender og valutabevegelser.

Deutsche Goldmesse i Frankfurt, Tyskland. Vil du vite prisen på gull? Vær oppmerksom på valutaer. De nylige bankkollapsene etter en rekke renteøkninger er dypt varslere for det amerikanske pengesystemet, sa Egon von Greyerz, grunnlegger og administrerende partner i Matterhorn Asset Management.

Tidligere denne måneden snakket Greyerz med Kitco på Deutsche Goldmesse i Frankfurt, Tyskland.

I år har det vært en rekke bankkonkurser ettersom Fed raskt hevet renten, noe som gjorde det vanskelig for finansinstitusjoner å tilpasse seg. I mars begjærte SVB Financial Group, morselskapet til Silicon Valley Bank (SVB), seg konkurs. Signature Bank, en New York-basert regional bank gikk også under, den tredje største banksvikten i USAs historie.

Greyerz hevdet at trekkene varsler et større trekk.

«[Vi har] nådd slutten av denne monetære æraen,» sa Greyerz. «Det skjer ikke over natten, og det har tatt lengre tid enn jeg forventet, men det skjer, og det begynner å akselerere.»

Investorer har flyktet fra banksektoren. Hittil i år er SPDR S&P Bank ETF ned 22 %.

Gull har vært til fordel, og handlet over $2000 per unse i store deler av 2023. Frykthandelen har også vært til fordel for gullgruvearbeiderne, som er opp 10 % hittil i år.

Dekning av Deutsche Goldmesse 2023 sponset av Defiance Silver.

https://youtu.be/7E4RqXPG-_s
https://youtu.be/7E4RqXPG-_s

Av Sigve

CEO Manager Phone +4740310231 (PS: Det er også vipps nr. Om du vil støtte DINMAKT.NO)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *