Måned: juli 2023

 • VISSTE DU AT BIS …

  «Bank for International Settlements kan ikke straffeforfølges, trenger ikke informere regjeringen om sine aktiviteter, betaler ingen skatt og er ikke underlagt noen jurisdiksjon. Den kan gjøre hva den vil.» 🎈Utdrag frå dagens mail: David Sørensen, StopWorldControl. com, googleoversett: «Som vi så i forrige innlegg, er denne verden styrt av onde finanseliter, som opererer i skyggen…

 • BEFOLKNINSGREDUKSJON

  Jeg er glad denne katta er ute av sekken, for da jeg tilbake i 2009, skrev om befolkningsreduksjon med Club of Rome som opphav til det, var det ingen som trodde meg, de hadde jo ikke engang hørt om Club og Rome, så hvordan skulle nå de kunne bestemme eller styre noe her? I dag…

 • Formyndermennesket..

  – av Jens BjørneboeFormyndermennesket er en menneskeart som – uten hensyn til eller variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse – ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytring og livsanskuelse… Formyndermennesket vet bedre enn vi selv, hva som er til vårt eget beste, derfor vil han bestemme…

 • Wake up…

  Seriously? 🔥🔥🔥🔥🔥 This is a true wake up call. Everyone MUST READ this. 💥💥💥 💥»The Department of Homeland security is officially out of their f….king mind. Check out the “reasons” they’re labeling Americans as right wing extremists now: @Newtemplars — Z.115

 • MAKTEN kontra AVMAKTEN

  Norge er konstituert som et KONGEDØMME.Et Kongedømme er et ENEVELDEEt Enevelde er et DIKTATUR.Ingen kan bortforklare det. ALL MAKT er gjennom 1814 Grunnloven tildelt Kongen.AVMAKTEN er da av samme grunn tildelt Stortinget og partiene. Dersom Stortinget hadde hatt MAKT ville de forlangt at ALLE MILLIARDER som Kongen sender ut av landet skal på bordet i…

 • Etter terrorangrepet 22 juli ble vi lovet mer åpenhet…

  ..og mer demokrati. Men slik ble det dessverre ikke. En av tre utøya overlevende har mottatt hatefulle ytringer eller trusler. En av fire utøya overlevende har trukket seg tilbake fra politikken eller offentlige ordskifte. Det kan vi lese i forskningsartikkel av nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, publisert 5. juni 2023. Kampen fortsetter på…

 • Flytte til Sveits?

  Eierbeskatning og formuesskatt er mye debattert, og skatteskjerpelsene under dagens regjering har ført til massiv utflytting til Sveits. Hovedargumentene for formuesskatten er omfordeling og at disse skatteinntektene er nødvendige for velferdsstaten. En tysk undersøkelse gjort av IFO-instituttet for det tyske departementet for økonomi og klimatiltak (BMWK) viser derimot at formuesskatten i realiteten fører til det…

 • Demokrati?

  Myndighetene lyver og det er dokumentert gang etter gang,HVORFOR HEMMELIGSTEMPLE? https://www.facebook.com/reel/294112086623748?s=yWDuG2&fs=e

 • JA TACK TIL FRED!

  Nej tack till NATO ”Jag tycker som Palme tyckte” Ett nej tack till NATO är ett ja till fred. Jag och många andra känner nu oro, när Sverige nu ska gå med i NATO. I och med detta, så har vårt land fått en ny storebror: Erdogan. Bildt är expert på att skapa och fördjupa…

 • We are limited edition.

  A young man asked his grandfather,«Grandpa, how did you live in the past without technology . . .without computerswithout droneswithout bitcoinswithout Internet connectionwithout TVswithout air conditionerswithout carswithout mobile phones?» Grandpa answered:«Just as your generation lives today . . .no prayers,no compassion,no respect,no GMRC,no real education,poor personality,there is no human kindness,there is no shame,there is no…